> Texty

Sen o stavbe kaplnky

28.4.2015

Myšlienka postaviť kaplnku sa zrodila dávno, žije už mnoho rokov. Začalo to na duchovných cvičeniach v Hornom Pecnom. Duchovné cvičenia viedli priatelia františkáni. V jedno letné dopoludnie sme meditovali nad ikonou Damianovho kríža. „Ikona nie je obyčajný obraz,“ povedal nám otec Cyril: „Ikony sa nemaľujú, píšu sa. Ikona je teologická výpoveď napísaná v jazyku výtvarných symbolov.“
„Ako by asi vyzerala moderná ikona: Text našej súčasnej výpovede o Bohu napísaná v jazyku súčasného umenia?“ premýšľal som. „Nebol by to obraz namaľovaný na doske, ako bývali staré ikony. Musel by to byť multimediálny artefakt. Trojrozmerný priestor – architektúra – bol by v ňom použitý jazyk nových foriem umenia: Teda – Kaplnka ako ikona. Ten, kto by do nej vstúpil, ocitol by sa uprostred textu vytvoreného z výtvarných foriem. Od vstupu do brány až po posledný kút by mohol ten priestor čítať, ocitol by sa uprostred komunikácie. Vstúpil by do modlitby, ktorou k sebe prehovárajú rozličné prvky priestoru.
Keď som sa vrátil z meditácie nakreslil som na stenu stodoly prvý náčrt Kaplnky. Boli tam aj Jozef a Katarína Luptákovci. Kaplnka sa od začiatku stala aj ich snom. Architektka Katka sa pokúsila dať našim myšlienkam konkrétnu formu. Tak vznikol prvý projekt Kaplnky.
V priebehu rokov sme si mnohé vyskúšali, keď sme do liturgie vkladali prvky súčasného umenia. Sen o Kaplnke s nami po celý čas žil, no až dnes, keď vzniklo spoločenstvo Kaplnky, sa otvorila reálna možnosť, aby sa sen stal skutočnosťou.
Staré predstavy už celkom nezodpovedajú tomu, čo žijeme. Budúca podoba Kaplnky (jej obsah, forma, funkcia) je otvorenou záležitosťou. Možno to bude nová stavba, možno rekonštrukcia starej industriálnej budovy. Spojenie profánneho priestoru kultúrneho centra so sakrálnym priestorom svätyne (tak ako ho i dnes už istým spôsobom žijeme v A4) chceme v budúcnosti preniesť na nové miesto, kde by sa život Kaplnky mohol naplno rozvinúť.
Je pred nami obdobie tvorivej práce. Projekt kaplnky budeme postupne predstavovať aj na tejto web stránke a hľadať medzi vami spojencov pre realizáciu veľkého sna.