Dlhodobá pomoc pri stretnutiach

Zabezpečnie prevádzky spoločných stretnutí

salka

pomoc pri príprave kaviarne pred nedeľňajším stretnutím

kontaktná osoba:
Henrieta
Tölgyessyová
stolicka

pomoc pri príprave sály pred nedeľňajším stretnutím

kontaktná osoba:
Miro Havelka

nota
zapojte sa do tímu hudobníkov pri doprevádzaní alebo meditácii
kontaktná osoba:
Jana Belišová
zvuk

pomoc pri zvučení priestorov počas nedeľňajšieho stretnutia

kontaktná osoba:
Fero Danihel

kamera
zapojte sa do tímu „premietačov“

kontaktná osoba:
Pavol Jurčo

Pastoračná a sociálna podpora

Podpora ľudí v núdzi

darcek
návštevy chorých a
podpora ľudí v núdzi

kontaktná osoba:
Daniel Pastirčák

Rozvoj osobnej spirituality a komunity

Staňte sa súčasťou našej komunity

kostol
zapojiť sa do skupín duchovného rozvoja
kontaktná osoba:
Daniel Pastrčák
doku
zasielanie materiálov k Modlitbe srdca
kontaktná osoba:
Daniel Pastrčák
help-icon
pomoc pri príprave výletov nielen do prírody
kontaktná osoba:
Soňa Tomášových
koleso
pomoc pri príprave duchovných cvičení

kontaktná osoba:
Alica Rosová

Finančná podpora Kaplnky

Staňte sa pravidelným darcom Kaplnky!
Má to pre nás významný prínos vo finančnom plánovaní na celý rok.

IBAN: SK0911000000002925894471
Číslo účtu:
2925894471/1100
Variabilný symbol:
111
finančný príspevok s týmto variabilným symbolom bude použitý na prevádzku zboru Cirkvi bratskej – Kaplnka

123

finančný príspevok s týmto variabilným symbolom bude využitý na finančnú pomoc ľuďom na Ukrajine

222
finančný príspevok s týmto variabilným symbolom bude využitý na finančnú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v sociálne ťažkej životnej situácii
333
finančné príspevky s týmto variabilným symbolom budú použité na úhrady nákladov súvisiacich s výtvarnou a hudobnou stránkou bohoslužieb
444
finančné príspevky s týmto variabilným symbolom budú určené na prenájom, rekonštrukciu alebo kúpu nových priestorov, v ktorých by mohla Kaplnka fungovať v budúcnosti
555
finančné príspevky s týmto variabilným symbolom budú určené na pomoc migrantom