> Aktuálne oznamy

Milé priateľky, milí priatelia Kaplnky, tu môžete nájsť aktuálne oznamy Kaplnky :

  1. Budúci týždeň, v nedeľu 4.júna bude Daniel Pastirčák pokračovať v sérií homílií s názvom S krízou na krku.
  2. V utorok 30. mája o 18:00 na Bilgyme pokračuje stretávanie knižného klubu. Kto by sa chcel pridať, nech kontaktuje Pavla Jurča priamo alebo na emailovej adrese pavol.jurco@gmail.com.
  3. Najbližší a zároveň posledný dialogický komentár Daniela Pastirčáka a Pavla Jurča nad Kázňou na hore sa uskutoční v stredu 31.mája na Bilgyme.
  4. Budúci víkend 2.-4.júna sa uskutoční víkendovka biblických skupiniek N+1 v Modre. Téma bude Medzi komfortom a rastom. Chceme spolu premýšľať nad tým ako žiť tak aby sme vedeli byť spoločenstvom pokoja a zároveň sa neusalašili vo svojich komfortných zónach. Kto by sa rád zúčastnil, nech kontaktuje Pavla Jurča, alebo Jakuba Uhlíka na jeho emaili uhlik.j@gmail.com.
  5. Pozývame vás aj na pobyt Kaplnky v Zaježovej, ktoré sa udeje 2-6.augusta. 
  6. Začali sme s prípravou druhého tohtoročného čísla Listov z Kaplnky.  Budeme radi, ak prispejete.
  7. V sobotu 10.6.2023 sa uskutoční výlet na Bratislavský hrad spojený s archeologickou a historickou prednáškou venovanou dejinám hradu i bádania na lokalite. Stretnutie bude o 14:00 pri centrálnej fontáne v barokovej záhrade.
  8. Okrem Noviniek z Kaplnky posielame príležitostne mailom aj pozvánky ku mimoriadným akciam. Niekedy však tieto maily skončia v priečinku SPAM alebo REKLAMA. Prosíme, skontrolujte si, že či vám to náhodou tam nezájde a presuňte si ich do inboxu.

> Kázne

28 MÁJ

Slávnosť Letníc
O 15, 00 pred bohoslužbou sa stretneme pro spoločnom stole.Počas bohoslužby bude obnova Krstných sľubou. Nový ľudia budú prijímaní do Kaplnky
Výtvarná inštalácia: Peter Gála, András Cséfalvay, Juli Nagy, Zuzana Číčelová, Ján Šicko
Hudobná improvizácia: Daniel Matej + spol.
 
Slovo: Daniel Pastircak
 
Ľudský genom pozostáva z celej našej DNA, dedičného kódu života. Tento práve objavený text má dĺžku 3 biliónov písmen, je napísaný v čudnom kryptografickom kódovaní štvorpísmenného kódu. Ak by sme ten text čítali nahlas rýchlosťou tri písmená za sekundu, trvalo by nám to tridsať jeden rokov, za predpokladu, že by sme text čítali nepretržite deň noc. Taká ohromujúco komplexná je informácia, ktorú v sebe uchováva každá bunka ľudského tela.
Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život.“
FRANCIS COLINS
 
Slovo podstatne „pochádza od niekoho iného“ a je „zamerané na niekoho iného“ , je existenciou, ktorá je úplne cestou a úplne otvorenosťou. Bytie Ježiša ako Krista je úplne otvoreným bytím, bytím „od“ a „ku“, ktoré nikde nezdôrazňuje seba samého, a nikde nestojí iba na seba, toto bytie je čistým vzťahom
Joseph Ratzinger
 
Boh sa stal tým, čím sme my, aby nás pretvoril v to, čím je on.
Ireneus
 
Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom.
Atanázius
 
Boh bol utvorený v človeka, aby človek mohol byť pretvorený v Boha.
Augustín

21 MÁJ

Bohoslužby Kaplnky
Slovo: Alica Rosová
 
Základním fórem Laurela a Hardyho bylo podle mého to, že se každou zkouškou pokoušeli projít, jak nejlíp uměli.
Nikdy nepřestali důveřivě smlouvat s osudem, a právě proto byli tak strašne pomilováníhodní a směšní.
Kurt Vonnegut, Groteska
Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás, ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím.
1. Petrov 3: 15-16

14 MÁJ

Z cyklu s Krízou na krku
Slovo: Daniel Pastircak
 
Najskôr je treba postaviť loď, vystrojiť karavánu, vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. Od tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to čo je vzácnejšie než oni sami. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj život, a nie pre svoju večnosť.
Podľa človeka, čo je kdesi dané, inde je vzaté. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha, a používať tovar. Vskutočnosti však, to čo dávaš ťa vôbec neumenšuje, práve naopak: Zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš.
 
Exupéry.

30 APRIL

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurco
 
Keď premýšľam o milosti, páči sa mi najmä obraz Boha, ktorý rozhadzuje dary – akýsi nevyberavý darca obživy, radosti, lásky a potešenia. Dary, ktoré sa dávajú bez toho, aby sme si ich zaslúžili, a bez očakávania odplaty. Taká milosť plodí vďačnosť, ktorá zasa rozširuje naše srdcia smerom k väčšej dobrote a láske.
Dary sú prirodzenosťou samotného vesmíru, ktoré dáva Boh alebo prirodzený poriadok. Milosť nám pripomína, že každá dobrá vec je dar – že východ slnka a to, že sme nažive, sú pre nás akosi bez rozdielu každodennou obetou – a vtedy pochopíme, že všetci dobrodinci sú aj príjemcami a všetci príjemcovia môžu byť dobrodincami. Všetko, čo máme, bolo darované nám všetkým. Nebolo by dobrodincov, keby neboli najprv príjemcami milosti. V skutočnosti dary nedávame. Dary rozpoznávame, prijímame ich a odovzdávame ďalej.
 
Richard Rohr

7 MÁJ

Bohoslužby Kaplnky
Z cyklu S KRÍZOU NA KRKU
Homília: Daniel Pastirčák
 
Kresťanstvo umrelo už mnohokrát,
ale povstalo znova,
má totiž Boha,
ktorý pozná cestu z hrobu von.
 
Chesterton
 
Pani tri biele leopardy, pod jalovcom sedia
Presýtené v chladnej tôni dňa, nažrali sa
Mojich nôh, srdca, pečeňe i z osahu toho čo som mal
V dutom kruhu lebky. A Boh povedal
Či ožijú tieto kosti? Tieto kosti
Či ožijú?
Života niet v nich. Ako i ja som zabudnutý
A budem zabudnutý, aby som zabúdal
Takto oddaný a sústredený v cieli. A Boh povedal
Prorokuj k vetru, k vetru len, lebo len
Vietor bude počuť.
T. S. Eliot

23 APRIL

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Miro Kocúr
 
Rozhovor medzi nedávno obráteným na kresťanstvo a jeho neveriacim priateľom:
„ Tak z teba sa stal kresťan?“
„Áno.“
„Potom iste o Kristovi niečo vieš. Povedz mi: V ktorej krajine sa narodil?“
„To neviem.“
„Koľko rokov mal keď umrel?“
„To neviem.“
„Koľko kázní predniesol?“
„To neviem.“
„To vieš naozaj veľmi málo na niekoho, kto o sebe tvrdí, že sa stal kresťanom!“
„Máš pravdu. Hanbím sa, že viem o Kristovi tak málo. Viem ale toto: Ešte pred rokmi som bol pijan. Mal som dlhy. Moja rodina sa rozpadala. Moja žena a deti mali strach z každého môjho návratu domov. Teraz už nepijem, nemáme dlhy, sme šťastná rodina. Deti sa ma večer nevedia dočkať. To všetko urobil Kristus pre mňa. Toto ja viem o Kristovi.“
Skutočne poznať znamená nechať sa týmto poznaním zmeniť.
Antony de Mello: Poznať Krista

16 APRIL

Bohoslužby Kaplnky
Slovo: Daniel Pastircak
 
Dnes mě pri rozjímaní napadlo, že ten nápad z bible, že Búh, nechá ukřižovat a dlouho trpět svého syna, aby ho pak vzkřísil, možná vznikl v mysli nějakého sadistického otce s omnipotentne narcistickou povahou.
Peter Pothe
 
Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti – svojím utrpením. Náboženstvá odkazujú človeka v jeho núdzi k božskej moci vo svete, evanjeliá ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha – Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať .
Dietrich Bonhoeffer
 
Ak má odlúčené srdce stáť na tom najvyššom, musí stáť na ničom, lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať. Keď chcem písať musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť.
Keď odlúčenosť dospeje k tomu najvyššiemu, duša v poznaní stráca svoje poznanie, v láske stráca svoju lásku, vo svetle stráca svoje svetlo. Chudobní duchom sú tí ktorí Bohu ponechali všetky veci tak ako ich mal, keď sme ešte neboli.
Majster Eckhart

9 APRIL

Bohoslužby Vzkriesenia s eucharistiou
Slovo: Pavol Jurčo
Hudobné meditácie: Roman Harvam, Michal Tolgyessy
 
Nech si ktokoľvek, vstúp, vstúp
Tulák, zbožný, či ten čo si život užíva
Čokoľvek sa s tebou deje
Vstúp i keď si porušil posvätný sľub
Pochoval nádej zaživa
My neputujeme do beznádeje
Vstúp, nič ešte ukončené nie je, vstúp
Rúmi

Písmo nám ponúka niečo omnoho lepšie ako je racionálna istota a to úplne odlišný spôsob poznania: intímny vzťah, cestu tmou, cestu na ktorej si sami pre seba musíme objaviť, že milosť, láska, milosrdenstvo a odpustenie sú absolútne nevyhnutné pre prežitie – vo svete vždy navždy neistom.
Richard Rohr
 
Být „věřící“, neznamená navždy odhodit břemeno palčivých otázek. Někdy to znamená vzít na sebe kříž pochybností a i s ním Jej věrně následovat. Síla víry není v „neotřesitelnosti přesvědčení“, nýbrž ve schopnosti unést i pochybnosti, otevřené otázky, nejasnosti, snášet tíhu tajemství – a přitom zachovat věrnost a naději. Ano, možná toto je právě poslání Tomášovo: Víra, která se zrodila při dotyku Ježíšova boku, se pro něj nestane předmětem „vlastnění“. Ani teď pro něj víra nepřestává být cestou.Má dále nést břímě svých pochybností a pokušení ke skepsi. Jistoty víry dojde jen tam, kde se při dotyku ran ve světě dotkne Boha – jen tam se s ním setká. Tam znovu prožije své setkání se Vzkříšeným.
Tomáš Halík

2 APRIL

Kvetná nedeľa – Bohoslužby Kaplnky
 
Pretože Ježiš vedel, že prišla jerho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a preto, že miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku
 
Ježiš si bol vedomí toho, že Otec mu dal všetko do rúk, od Boha vyšiel a k Bohu sa vracia.
“Čo ja teraz robím, ty nechápeš, ale neskôr pochopíš.”
“Ak som vám ja, Pán a Učiteľ umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám.”
Evangelium podľa Jána
 
Čo ja teraz robím, ty nechápeš, ale neskôr pochopíš.
Ak som vám ja, Pán a Učiteľ umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám.
Evanjelium podľa Jánaežiš vedel, že prišla jerho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a preto, že niloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku
 
Evanjelium podľa Jána

26 MAREC

Bohoslužby Kaplnky
Homíliu nám prednesie náš priateľ z Prahy Dávid Novák
 
Po bohoslužbe bude stretnutie členov Kaplnky – výročná zpráva, a diskusia s Davidom Novákom
 
Každé neriešiteľné protirečenie, každý nenapraviteľný rozpor ťa núti rásť pre to, aby si ho obsiahol. Hrčami svojich koreňov naberáš beztvarú zem, jej kremene i humus, a staviaš tak céder na slávu Božiu. Iba te chrámový stĺp došiel slávy, čo sa za dvadsať pokolení zrodil z opotrebovania – navzdory ľuďom. Aj ty sám ak chceš rásť, opotrebuj sa v rozporoch: Vedú k Bohu najkratšou cestou. Je to jediná cesta. Z toho vyplíva, že bolesťou rastieš, keď ju prijmeš.
Saint-Exupéry

19 MAREC

Z cyklu – S krízou na krku
Homília: Daniel Pastircak
 
Som individualista a za to najlepšie a najsvätejšie na kresťanstve pokladám kresťanskú úctu pred každou ľudskou dušou. Možno patrím k napoly odumretému svetu, možnože vzniká kolektívny človek bez individuálnej duše.
Herman Hesse
 
Uvedomelí ľudia si dnes premyslia, či sa oplatí mať deti vo svete, ktorý je odsúdený k záhube. Keďže si uvedomujeme, že vo svete nás čaká vyhynutie, bolo by možno rozumnejšie, vymrieť dobrovoľne, bez bolesti, než vymierať v zápase a bolestiach.
Z eseje študenta
 
„Ja“ je sebauvedomelá syntéza nekonečného s konečným vo vzájomnom vzťahu. V plnosti sa preto môže prejaviť iba vo vzťahu s Bohom.
Kierkegaard.

12 MAREC

Z cyklu komentárov ku knihe Daniel
Homília: Pavol Jurčo
O bezmocnej zlosti
 
Biblický text:
kniha Daniel 19-20; 23-27
Izaiáš 43,1-3
 
Citát:
Avšak ten, ktorý “niesol choroby nás všetkých”, ktorý verne prešiel bránami pekla a smrti, je tu s nami nadovšetko. Ukázal, že “láska znesie všetko”, že “ju neuhasia veľké vody ani ju nezaplavia rieky”, ako hovorí Písmo. “Láska je silná ako smrť” – ba dokonca silnejšia ako ona. Vo svetle tejto udalosti je láska hodnotou, ktorú nesmieme prenechať sentimentalite.
Láska znamená silu – jedinú silu, ktorá prežije smrť a prebodnutými rukami prevráti jej brány. Vzkriesenie nie je ” happy end”, ale pozvanie a výzva: Nemusíme a ani nesmieme kapitulovať pred ohňom utrpenia, aj keď ho teraz nemôžeme uhasiť. Nesmieme sa správať pred zlom, akoby malo posledné slovo. Nebojme sa “veriť v lásku” aj tam, kde podľa všetkých meradiel sveta prehráva. Majme odvahu staviť proti “múdrosti tohto sveta” na bláznovstvo kríža!
Tomáš Halík

5 MAREC

Z cyklu S KRÍZOU NA KRKU
Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Homília Daniel Pastirčák
 
Pozorovali ste podivne narastajúce vybičovanie ľudských nervov
v týchto posledných rokoch.
Pociťujeme ako sa v ovzduší zhustilo niečo, čo nenávidí ľudskosť.
V prísvite búrky pozorujeme seba s prílišným súcitom a druhých príliž podrobne.
Nuž, je október 1939.
Počítame mesiace, budeme počítať dni.
A zdá sa, nastal čas hľadať niečo mimo našich nervov, o čo by sme sa opreli.
Robinson Jeffers
 
Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché. Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je…
Jean Yves Leloup

26 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Slovo: Josef Sýkora
Klub po bohoslužbách
Hosť: Josef Sykora
 
Ale aký je to hlodavý červ v duši, aká morová škvrna našich myšlienok, aká hrdza srdca, žiarliť na iného, či už pre jeho cnosť, alebo jeho šťastie! Ktokoľvek z vás, čo ste závistliví a zlomyseľní, všimnite si, aký prefíkaní, zlomyseľní a nenávistní ste k tým, ktorých nenávidite. No práve tým, že ste nepriateľmi cudzieho blaha, ste v skutočnosti nepriateľmi blaha svojho vlastného.
Cyprián z Kartága
 
Dal som mnohým, čo som nikomu nedlhoval.
Aelred z Rievaulx
 

19 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Zuzana Mojžišová
 
Každý sa môže hnevať, to je ľahké: Ale hnevať sa na správneho človeka, a toľko, koľko treba a keď treba, zo správneho dôvodu, správnym spôsobom, to nie je dané každému
Aristoteles

12 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Pavol Jurčo
 
Tradície a spirituality sa stretávajú pri Zdroji, ktorý je prameňom. Je miesto toho “Ja Som,” ktoré patrí k samému Bytiu, k číremu Svetlu. Toto “Ja Som” nie je “ja som” Ježiša z Nazaretu. Je to “Ja Som” samého Bytia; “Ja Som”, patriace k Logu. “Prv než bol Abrahám, Ja Som.” Otázka “Kto som?” slúži ako čakan, pomocou ktorého dospejeme k “Ja Som,” nachádzajúcemu sa v hĺbke; nie je to naše obyčajné “ja som,” nie je to naše malé ja, je to “Ja Som” samého Bytia.
Jean-Yves Lelupue

5 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Homília: Daniel Pastirčák
 
Sú medzi nami ľudia, ktorí pristupujú k súčasnej situácii vo svete s cynizmom. Môžeme mať samozrejme cynický pohľad na skutočné motívy ľudského konania. Môžeme byť cynickí k náboženstvu, k cirkvi. Ťažko by sa našlo niečo, k čomu by sme nemohli pristúpiť s cynizmom. Nemôžeme však s cynizmom vnímať ako sa otriasajú základy sveta. Ku koncu môžeme pristupovať cynicky, len pokiaľ sa na neho nemusíme dívať, len pokiaľ sa na mieste, kde uplatňujeme svoj cynizmus, môžeme cítiť bezpečne. Keď sa však základy toho miesta začnú rozpadať, rozpadne sa s nimi i cynizmus. Potom už zostávajú len dve možnosti: zúfalstvo, ktoré je istotou večnej skazy, alebo viera, istota večnej spásy.
Paul Tillich
 
Nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť. Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu. Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.
Antoine Saint – Exupery

29 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Daniel Pastirčák
 
Počas prvej svetovej vojny sedel židovský vojenský lekár so svojim priateľom aristokratickým plukovníkom, v kryte, keď sa začalo silné bombardovanie. Plukovník si lekára doberal. Máte strach, však? Tu vidno ako je árijská rasa nadradená semitskej. Lekár mu na to odpovedal: Áno mám strach. Aká však nadradenosť. Keby ste vy, milý plukovník, mali taký strach ako ja, už dávno by ste odtiaľ utiekli.
Sloboda človeka zahŕňa v sebe slobodu zaujať stanovisko k sebe samému a na tento účel sa od seba samého najprv dištancovať.
Victor Frankl
 
Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka, vďaka ktorej ťa môžem nazývať svojim všetkým.
Daj, aby z mojej vôle zostala len tá čiastočka vďaka ktorej ťa môžem cítiť na všetkých stranách
a stretnúť sa s tebou vo všetkom
a ponúknuť ti svoju lásku v ktorejkoľvek chvíli.
Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka, vďaka ktorej ťa nemôžem nikdy zaprieť.
Daj, aby z mojich pút zostala len tá čiastočka vďaka ktorej som zviazaný s tvojou vôľou a tvoj zámer sa uskutočňuje v mojom žití.
Tou čiastočkou je puto tvojej lásky.
Rabíndranáth Thákur

22 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Daniel Pastirčák
 
Niet ušľachtilého povzneseného života bez vedomia existencie diablov a démonov a bez trvalého boja proti nim.
Herman Hesse
 
Je ilúzia povedať, že človek má komplex, v skutočnosti komplex má človeka.
C. G. Jung.
 
Anjeli nám vnukajú myšlienky hľadajúce zmysel sveta, démoni nám vnukajú myšlienky, ktoré sa na svet dívajú pozície žiadostivosti, vášne, lakomstva a pýchy a pôsobia v nás.
Evargius
Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľný. Prečo? Som si istý: vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť
Karl Jaspers
 
Byť stratený, znamená byť ponechaný napospas ľubovôli a nárokom ega utváraného z pominuteľných náhod. Byť spasený znamená vrátiť sa k vlastnej neporušenej a večnej skutočnosti a žiť tú skutočnosť v Bohu.
Thomas Merton

15 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Zuzana Mojžišová
 
Je večer, pane. Dočkali sme sa večera. Môj priateľ sa usiluje vzbudiť o tom vo mne pochybnosti. A musím priznať, že na chvíľu som zaváhal. Ale neprežil som tento dlhý deň nadarmo a môžem vás uistiť, že jeho program je už skoro na konci. A vám sa ako darí? Ako sa cítite?
Samuel Beckett: Čakanie na Godota

8 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Daniel Pastirčák
 
Prvý človek je zo zeme – zemský. Druhý človek je z neba – nebeský. Vzývaný či nevzývaný, Boh je prítomný.
Nápis na hrobe C. G. Junga
 
Nezabúdajme, že skúsenosť Krista – skutočného Boha a skutočného človeka – je cieľom kresťanského života. Nie je to vyhradené len Kristovi. Svätý Pavol hovorí, že „Kristus je starším bratom mnohých.“ Zavše máme sklon nechať ho samého, hoci sme s ním a v ňom povolaní vstúpiť na cestu nezmiešaného zjednotenia s Bohom, ktorý v nás prebýva a ktorý všetko tvorí.
Jean Yves Leloup
 
Boh tvorí svet a všetky veci v jednom prítomnom teraz, čas, ktorý uplynul pred tisícimi rokmi, je Bohu práve tak prítomný, ako čas, ktorý je teraz. Do duše, ktorá spočíva v jednom prítomnom teraz, rodí otec svojho jednorodeného syna: A tým zrodením sa naša duša znovu rodí v Bohu.
Majster Eckhart

1 JANUÁR

Novoročné bohoslužby s eucharistiou
Homília: Daniel Pastirčák
 
Životu možno rozumieť iba smerom späť, žiť sa však musí smerom vpred.
Soren Kierkegaard
 
Boh je Novisimus – vždy ten najnovší. Boh je vždy ten na počiatku. Tvorí nové doposiaľ neslýchané, nevidené, v každom okamihu.
Majster Eckhart
 
Zdá sa, že jadrom kresťanského učenia o Trojici je toto: Iba vzťah vzájomnosti medzi Otcom – rodičom a Synom – dieťaťom rodí Ducha: Iba jednota rodiča a dieťaťa môže oduševniť svet.
Mathew Fox
 
dieťa pozrie na starca
v očiach mu vidí
dieťa na ktoré starec zabudol
starec pozrie na dieťa
v očiach mu vidí
starca o ktorom dieťa nič nevie
boh hľadí
cez nich do seba
a starec vidí dieťa
na ktoré si spomenul
a dieťa vidí starca
o ktorom vie všetko
D. P. 

25 DECEMBER

Vianočné bohoslužby na Cukrovej 4.
Počas zimných mesiacov sa Kaplnka bude stretať na Cukrovej 4, v podvečer o 17, 00

Neviem kto ma poslal na svet, neviem čo je svet, neviem čo som. Vidím iba úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem prečo tá krátka chvíľa, ktorá je mi daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám, je smrť, ktorej neuniknem
Blaise Pascal
 
Ak porozumieme Božej láske k nám, , radi budeme k nemu prichádzať ako bezmocní chudáci. Nikdy sa za svoju biedu nebudeme hanbiť. No bieda je pre nás užitočná len vtedy, ak u Boha nehľadáme nič iné, iba milosrdenstvo. Ak veríme, že dokonalosť jeho moci sa prejaví v našej slabosti, môžeme sa radovať i zo svojej budúcnosti. Najistejšie znamenie, že sme v srdci pochopili božiu lásku, je ocenenie našej chudoby, vo svetle jeho nekonečného milosrdenstva.
Thomas Merton

24 DECEMBER

Spoločné Štedrovečerné bohoslužby Cukrovej a Kaplnky
Slovo: Petr Kučera a Daniel Pastirčák
spolu s príspevkami detí
 
Učeníci prišli k Ježišovi s otázkou: Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal: Hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mne, mňa prijíma.
Varujte sa, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach neustále hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Evanjelium podľa Matúša
 
Hovoria mi: Veď ty sa iba stále hráš
So slovami a so všetkým
Odpoviem im: Opýtajte sa detí,
Či hrať sa
Je iba
Erik Groch

18 DECEMBER

Bohoslužby 4. Adventu
Homília: Pavol Jurčo
 
Existuje utrpenie podchádzajúce znútra. Utrpenie spôsobené našim tieňom. Tieň je všetko to, čo nebolo prijaté, prežité, zakúsené. Je to jas a život, ktorý sme z nejakých dôvodov nemohli prijať. Táto energia sa potom krúti v kruhu, kôrnatie, ťaží a paralyzuje nás. Aby spirituálna otvorenosť nadobudla zdravé a pevné základy, musí viesť cez pozornosť a porozumenie, ktoré obsiahnu tento náš tieň.
Jean-Yves Leloupe
 
Boh nie je len Pán počiatku, ani len Pán konca, ale aj Boh prítomný. Nie len Boh výšin a hlbín, ale aj Boh mojej duše. Nie len Boh stvorenia, ale aj Boh osobný. Boh, ktorý je mi bližší než ja sám sebe. Boh mojej nezameniteľnej prítomnosti. Ak človek verí nevzťahuje sa ku uzavretému dielu, neutešuje sa nostalgickou spomienkou, ale pohybuje sa v Božej prítomnosti. V Bohom dotknutej a premieňanej prítomnosti. Žije v sprítomnení svojej spásy.
Ján Milíč Lochman
 
Neexistuje prítomnosť, ktorá by nebola vytváraná predstavou budúcnosti, a to predstavou, ktorá sa vždy ukazuje vo forme nejakého telosu – paletou rôznych cieľov či zámerov – ku ktorému sa nám v prítomnosti darí, alebo nedarí približovať. Nepredvídateľnosť a telos sú preto časťami nášho života. Rovnako ako postavy románového príbehu nevieme, čo sa stane ďalej, ale napriek tomu má náš život určitú formu, ktorá sa ukazuje na pozadí našej budúcnosti. A tak príbehy, ktoré žijeme majú ako nepredvídateľnú, tak čiastočne aj teleologickú povahu.
Alasdair MacIntyre

11 DECEMBER

Bohoslužba, tretí advent
Homília Miro Kocúr
 
Našou prvou otázkou je či môžeme teológiu stvorenia oddeliť od teológie spásy. K začiatku môžeme pristupovať ako k Slovu, ktoré nemá svedkov, lebo tam bol iba Stvoriteľ sám. No zároveň tu je aj druhá možnosť. Začínať skúsenosťou, ktorá sa posúva smerom do minulosti na základe faktov a v smere neuchopiteľného začiatku. Spojením koncového a počiatočného bodu prídeme k záveru, že stvorenie nie je príveskom teológie vykúpenia a nie je ani osobitnou témou. Stále a už prítomné Stvorenie nedáva zmysel nezávisle od pretrvávajúcej vidiny budúceho vykúpenia.
Paul Ricoeur
 
Pre mnohé jednotlivosti histórie detstva nie je možné presne určiť hranice medzi výkladom viery a historickou skutočnosťou. Vianoce, aké skutočne boli, už nemôžeme rekonštruovať. Ale čo narodenie Ježiša znamená pre všetky časy, dozvedáme sa z textov názorným a dojímavým spôsobom. Čo sa tu hovorí o Ježišovi, je pre kresťanskú vieru nekonečne dôležitejšie ako konštatovanie pár skutočností o narodení a detstve Ježiša.
Werner Trutwin-Ján Maga
 
Trpezlivosť odpúšťania a odvaha byť trpezlivý je v čase rýchleho sveta, rýchleho stravovania a rýchlej módy niečím veľmi nemoderným. Myšlienka dobrovoľnej zdržanlivosti je protipohybom, ktorým sa ukazuje veľkosť nášho ducha aj odvaha trpezlivo byť proti pôžitkárskemu uctievaniu modernity. Skúsenosť prvokresťanských obcí je aj našou budúcnosťou. Naše spoločenstvá majú príležitosť pokračovať v tomto poznávaní a skúmaní, aby aj v našom osobnom živote zaujal Kristus také miesto, aké mu patrí. Ježišovým zmŕtvychvstaním začína nový Boží svet. Oprávňuje človeka k nádeji na život.
Werner Trutwin-Ján Maga

4 DECEMBER

Bohoslužby 2. Advent
S eucharistiou
 
V klube po bohoslužbe bude krátke uvedenie knihy Dievčatko z hmly
Peniaze z predaja knihy pôjdu na podporu pomoci Ukrajine
Homília Daniel Pastirčák
 
Každá generace má svůj úkol. Úkolem naši generace bylo čelit totalitním režimům, úkolem té vaši je solidarita s těmi, kdo k nám přicházejí z válkou rozvrácených zemí. Přeji vám, aby se vás vaše děti jednou nemuseli zeptat, proč jste selhali.
Knieža Karel Schwanzerberg na bohoslužbách Pohody

Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh. Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel? Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho „slovo“ vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii.
Thomas Merton
 
Všetko to čo je ohrozované časom, vylučuje zo seba jed lži a ilúzie,
lebo sa bojí smrti.
Preto niet lásky k pravde
bez výhradného pritakania smrti. Kristov kríž je j bránou poznania.
Simone Weilová

27 NOVEMBER

Bohoslužby Kaplnky
 
Navštívi nás priateľ, teológ José Calvo zo Žilinského cirkevného zboru.

Po bohoslužbách bude klub, v ktorom nám José povie o sebe a spoločenstve v ktorom pôsobí.
Homília: José Calvo
„Skôr, než sa človek rozhodne, čo má robiť, musí vedieť, čo nemá robiť.“
Meng-c (činský filozof)

20 NOVEMBER

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo
 
Filosof jednou ráno najednou pocítil, co to je rozjimat jako hora. Byla zde, s celou svou váhou, nehybná. Byl s ní jedno, v úplném mlčení na slunečním světle. Jeho prožívání času se zcela změnilo. Hory mají jiný čas, jiný rytmus. Sedět jako hora znamená mít v sobê věčnost. To je správny postoj toho, kdo chce začít rozjímat: vědět, že má věčnost za sebou, v sobě i před sebou. Než začneme stavět nějakou církev, musíme být skálou. Na této skále mohl postavit Bůh svou církev a z lidského těla učinit chrám. Filosof teď chápal smysl slova v evangeliu: Ty jsi skála, a na té skále postavím svou církev (Mt 16,18).
Jean-Yves Leloupe – Modlitba srdca

> Aktuality

Letnice 2023

Oslávme spolu zázrak nového života Milí moji, členovia i priatelia Kaplnky. V…

Pobyt Záježová 2023

Pozvanie do Zaježovej Sme si navzájom darom Po období izolácie,…

Pobyt Záježová

Pozývame vás v lete na kaplnkovský pobyt do Záježovej.Bude v…

> Nahrávky