> Aktuálne oznamy

Milé priateľky, milí priatelia Kaplnky, tu môžete nájsť aktuálne oznamy Kaplnky :

  1. Novinky z Kaplnky Marec nájdete tu 
  2. Veľký piatok v Kaplnke – Pašie
  3. Aby sa udržiavalo čistotné a hygienické prostredie tu v kostole došlo ku rozhodnutiu, že psíkovia sa môžu zdržiavať so svojimi pánmi vo vestibule, alebo na 1.poschodí.  Zároveň vás teda prosíme, aby ste psíkov neprinášali do mietností s kobercami, a to najmä do hlavnej sály ako ani na 2.poschodie.
  4. Na jar sa v Prahe uskutoční víkendové Taizé stretnutie mladých ľudí z Česka a Slovenska s názvom „Ty poznáš môj nepokoj“. Jeho zámerom je spoločné premýšľanie nad témou pokoja, zdieľanie života s miestnymi ľuďmi a spoločenstvami a prehlbovanie kontemplatívnej spirituality. Bude sa konať 19.-⁠21. apríla 2024.
  5. Aj tohto roku sa slávnosť Letníc spojí s oslavou krstu a prijatia nových ľudí do spoločenstva Kaplnky. Potenciálni záujemci sa hláste u Daniela Pastirčáka na daniel.pastircak@cbkaplnka.sk 

Najbližšie stretnutia na Cukrovej  – nedeľa 17:00 hod:

  • 14.4.2024 – Pokoj v čase hluku – Pavol Jurčo  – Liturgia dialógu
  • 21.4.2024 – O zodpovednosti – Zuzana Mojžišová – Liturgia dialógu
  • 28.4.2024 – Modlitba – hľadanie múdrosti – Pavol Jurčo – Liturgia modlitby s eucharistiou
       

> Kázne

14 APRÍL

Bohoslužby Kaplnky s diskusiou o kázni v skupine po bohoslužbách
Slovo: Pavol Jurčo
 
Moderná spoločnosť sa už nezaobíde bez diktatúry hluku. Hluk nás ukolíše v ilúzii lacnej nezávislosti, zatiaľ čo nám vytrháva slobodu… Bez hluku upadá postmoderný človek do tupého nástojčivého nepokoja. Zvykol si na permanentný hluk v pozadí, ktorý ho znechucuje, no zároveň upokojuje… Hluk mu poskytuje istotu ako droga, od ktorej sa stal závislým. Rozrušenie sa stáva upokojujúcim prostriedkom, sedatívom, morfiovou pumpou… Hluk je však nebezpečný klamlivý liek, diabolská lož, ktorá pomáha človeku vyhnúť sa konfrontácii so sebou samým vo svojej vnútornej prázdnote
Robert Sarah
 
Uteč, mlč a stále sa modli. Lebo to sú pramene bezhriešnosti
Arsenius

7 APRÍL

Liturgia detí
Slovo: Daniel Pastirčák
 
Pokiaľ ide o ľudí, otrok sa poslušnosťou nestáva väčšmi podobný pánovi. Naopak, čím je poddajnejší, tým väčšia je vzdialenosť medzi ním a tým kto rozkazuje.
Vo vzťahu človeka k Bohu je to inak. Ak je rozumné stvorenie úplne poslušné, stáva sa dokonalým obrazom Všemohúceho v miere, v akej jej to prináleží.
Boh nás stvoril ako autonómnych, aby sme sa mohli vzdať autonómnosti prostredníctvom lásky.
Pre dokonale poslušného človeka predstavuje ľudská schopnosť slobodnej voľby nekonečnú cennosť.
Simene Weil

31 MAREC

Bohoslužby Vzkriesenia
Homília Pavol Jurčo
 
Nádej je založená na skúsenosti. Na skúsenosti bezhranična v samotnom jadre našich ohraničení. Na skúsenosti bezčasovosti v samotnom strede času. Na skúsenosti toho, čo sa v minulých storočiach nazývalo Večný Život, ktorý je v samotnom jadre toho, čo dnes voláme smrteľným životom.
 
Jean – Yves Leloup

29 MAREC

Veľký Piatok
Divadelná meditácia − SĽUK
Homília − Kráčať svojou kalváriou
Daniel Pastirčák
 
Smutnú má pán Ježiš,
smutnú on má cestu,
vedú ho, vlečú ho
k Jeruzalem mestu.
Po trikrát zapiera
Peter svojho Pána,
kohút keď zaspieva,
tak plače do rána.
Súd s pánom Ježišom
trval tri hodiny,
a Pilát uznal
že Kristus je nevinný!
Ľudová pieseň

24 MAREC

Liturgia modlitby
so spomienkou na Soňu Tomašových
Slovo: Daniel Pastirčák
 
Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá, a ten vnútorný, človek neba, sa rodí a rastie… Cítime na sebe jeho pohľad, a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota; viaže nás však k naším bratom. To je oheň, ktorý od Letníc oživuje mystické Telo: Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou… Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou, a že jediný spôsob ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje.
Thomas Merton
 
Jeden malý roľník z Galiley si predstavil, že na svoje plecia vezme bremeno celého ľudstva; A nie len to, on to aj uskutočnil, takže ktokoľvek sa dnes dostane do styku s jeho osobnosťou, aj keď nezohne koleno pred jeho kňazmi, predsa zbadá, že mu akýmsi záhadným spôsobom bola zotretá škvrna hriechov a ako výmena
sa mu zjaví krása vlastnej bolesti.
Oscar Wilde
 
Sú chvíle keď musíme dať svoj hlas modlitbám, ktoré trpiaci človek nemôže vysloviť.
V momentoch extrémnej bolesti, Božia láska zväčša nemôže byť vnímaná inak, ako prostredníctvom tela obyčajných ľudí ako som ja a ty. V tom zmysle sa naozaj môžme prejavovať ako Telo Kristovo.
Philip Yancey

17 MAREC

Hosť kaplnky – Pavel Hošek
Homília Pavel Hošek
 
Diskusia s Pavlom v kaviarni, aj o jeho novej knihe Evanjelium podľa Hrabala

10 MAREC

Bohoslužby Kaplnky
Po bohoslužbách diskusia o homílii v skupine
Homília: Pavol Jurčo
 
V Cirkvi vždy existovalo napätie medzi dvoma myšlienkovými svetmi, ktoré stoja proti sebe, hoci si navzájom neprotirečia.
Na krajnej pravici sa mračia teológovia, ktorí chcú ustrážiť pravovernosť a obsah zjavenia zachovať v zapečatenej nádobe, aby ho mohli podať ďalej taký, aký ho dostali, bez najmenšieho porušenia. Sú od prírody podozrievaví a stavajú sa nepriateľsky ku všetkému o čo sa pokúša druhá skupina. V nej sú tí, ktorí sa orientujú nie tak na vieroučné dedičstvo ako na myšlienku apoštolátu a nezdôrazňujú definície, tradície a staré úctyhodné obyčaje, ale myšlienku, že náš vek – náš možno viac než hociktorý iný, čaká na evanjelium a túži, aby mu bolo hlásané.
Francois Mauriac

25 FEBRUÁR

Kaplnka – Liturgia modlitby
Krása sveta je v dnešných dňoch v krajinách obývaných bielou rasou takmer jedinou cestou, ktorou môžeme vpustiť Boha. Pocit krásna, akokoľvek znetvorený, deformovaný a pošpinený, je naďalej prítomný v srdci človeka ako hnacia sila. Je prítomný vo všetkých veciach svetského života. Ak by sa stal autentickým a čistým, preniesol by jediným pohybom celý svetský život k Božím nohám, umožnil by úplné vtelenie viery.
Simone Weil
 
Boh stvoril všetko krásne vo svojom čase, a do srdca človeka vložil večnosť. Človek však nevystihne od počiatku až po koniec dielo, ktoré koná Boh.
Kohelt
 
Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piane, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.
 
Hermen Hesse

18 FEBRUÁR

Homília: Róbert Bezák
Po bohoslužbe rozhovor o téme kázne s Rôbertom Bezákom
 
Hudba je posvätná, každý koncert je ako omša. Aký sme bývali kedysi všetci šťastní, zabudli sme na všedné starosti, v očakávaní prvého pohybu taktovky sme boli ako jedno telo – jediný dych – len my a nástroje spojené v jedinú vitálnu silu. Nikdy sme sa na dirigenta nedívali, nebolo to potrebné, bol v našom vnútri. Koľko lásky bolo medzi nami a dirigentom. Lásky, po ktorej dnes, ako vidíte, niet ani stopy. Medzi mnou a mojimi hráčmi je len nedôvera, stojíme jeden proti druhému. Pochybnosť, ktorá ničí vieru a potom prichádza nedostatok úcty – závisť, pohŕdanie a hnev, kvôli niečomu, čo je už dávno stratené a čo sa už nikdy neobjaví. Hráme spolu, no spája nás len nenávisť – ako v rozbitej rodine.
Frederico Fellini Skúška orchestra
 
Nepodceňujme obťažnosť súcitu. Súcitiť je ťažké, pretože si to vyžaduje vnútornú schopnosť ísť s druhými tam, kde sú slabí, zraniteľní, opustení, a zlomení.
Na utrpenie však normálne reagujeme inak: snažíme sa zbaviť sa ho útekom alebo hľadaním nejakého rýchleho riešenia.
 
Henri Nouwen.
Podľa človeka čo je kdesi dané, inde je vzaté. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti však, to čo dávaš, ťa vôbec nezmenšuje, ale práve naopak: Zväčšuje ťa o bohatstvo ktoré rozdáš. Tak ten, kto miluje ľudí skrze Boha, miluje každého nekonečne viac ako ten, kto miluje len jedného a ponúka svojmu druhovi úbohé políčko svojej osoby.
 
Antoine de Saint Exupéry

11 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky s diskusnou skupinou k téme homílie
Slovo: Pavol Jurčo
 
Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí
Martin Buber
 
Peklo sú tí druhí.
J. P. Sartre
 
K neživotným mechanickým systémom, ktoré s ľuďmi nakladajú, akoby to boli veci, preto s jedným nakladajú tak ako s druhým, nemal Kristus zhovievavosť: Pre neho neboli zákony, boli iba výnimky, akoby ktorýkoľvek človek bol na svete jedinečný.
Oscar Wilde
 

4 FEBRUÁR

Liturgia Detí s Eucharistiou
Slovo: Daniel Pastirčák
 
Nikdy nepremeškaj pohľad na čokoľvek, čo je krásne. Krása je Božím rukopisom – sviatosťou na okraji cesty. Vítaj ju v každej čistej tvári, na každej čistej oblohe, v každom čistom kvietku a ďakuj za ne Bohu, ako za kalich požehnania.
Ralph Waldo Emerson
 
Krása je večnosť hľadiaca sama na seba v zrkadle
Khalil Gibran
Krása sveta je v dnešných dňoch v krajinách obývaných bielou rasou takmer jedinou cestou, ktorou môžme vpustiť Boha
Pocit krásna, akokoľvek znetvorený, deformovaný a pošpinený, je naďalej prítomný v srdci človeka ako hnacia sila. Je prítomný vo všetkých veciach svetského života. Ak by sa stal autentickým a čistým, preniesol by jediným pohybom celý svetský život k Božím nohám, umožnil by úplné vtelenie viery.
Simona Weil
 
Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla.
Hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
Že ju nepočujeme ale stávame sa tou hudbou,
Pokiaľ hudba trvá.
T. S. Eliot
 
Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piáne, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.
 
(Herman Hesse Stepný vlk)

28 JANUÁR

Liturgia modlitby s Eucharistiou
Budeme prednášať Bohu modlitby, ktoré ste vložili do modlitebnej schránky
Homília: Pavol Jurčo
Viera je schopnosť vnímať skutočnosť ako oslovenie: snaha načúvať, učiť sa porozumieť, byť pripravený odpovedať. Som presvedčený, že je to tá vôbec najvzácnejšia (a zároveň najzaujímavejšia, najdobrodružnejšia) možnosť, ktorú ľudstvo ponúka: žiť svoj život ako dialóg, v stálom načúvaní a odpovedaní, žiť pozorne a zodpovedne.
Tomáš Halík
Pravá viera nespočíva v poznaní, ale v dôvere. Nie je to vypočítavosť, ale odvaha. Presnejšie, vidí svet “od Boha a smerom k Bohu.” Posudzovanie sveta pred Božou tvárou. Čo znamená, že sa zameriava na prichádzajúce Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Veriť v tohto Boha, v toto kráľovstvo, dôsledne znamená nenechať svet v jeho stave, ale možné uskutočňovať a nemožné umožňovať. Viera o zázrakoch neuvažuje ako o čarovných záhadách, ale ako o nových životných šanciach, ktoré sa vo viere stávajú možnými a skutočnými.
Ján Milíč Lochman
 
Viera má určite pravdu, keď pred ľudským zrakom i mysľou prezentuje nesmiernosť a nedostižnosť Boha; no viera učí aj o Božej blízkosti, ba bezprostrednosti, a práve blízkosť musí byť empirická, ak nemá byť celkom bezvýznamná. Skutočne poznávam iba to, čo na mňa pôsobí. Čo na mňa nepôsobí, nemusí ani existovať.
C. G. Jung
Lebo poznám iba jeden plodný skutok – modlitbu, ale viem aj to, že každý skutok je modlitbou, ak je vrúcnym darom, ktorým sa človek uskutočňuje. Si ako vták, čo si stavia hniezdo, a hniezdo je teplé, ako včela čo znáša med, a med je sladký, ako človek, čo hnieti vázu láskou k váze, teda čistou láskou, teda modlitbou.
 
Ak teda cítiš pri sebe lásku, hoci je zbytočná, a ak ju opätuješ, kráčať budeš v lúčoch jasu. Lebo hlboká je modlitba, na ktorú odpovedá ticho, ak je pravda, že existuje Boh.
Antoine de Saint-Exupéry

21 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Po bohoslužbách je možnosť zúčasniť v skupine rozhovoru nad témou homílie
Homília – Zuzana Mojžišová
 
Nemůžete si vzít všechna zavazadla na všechny cesty, které máte před sebou. Nežijeme ve světě, kde všechny cesty jsou spirály a jestliže po nich jdeme dostatečně dlouho, přibližujeme se ke středu, který nakonec nalezneme. Žijeme spíše ve světě, kde se každá cesta po několika kilometrech dělí na dvě, každá z nich po chvíli opět na dvě další a na každém z těch rozcestí stojím před rozhodnutím…
C. S. Lewis, Velký rozvod nebe a pekla

14 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky.
Diskusia ku kázni po bohoslužbe
Slovo: Pavol Jurčo
 
Tradícia je udržiavaním ohňa nie uctievaním popola.
Gustav Mahler
 
Súčasný človek sa vyznačuje predovšetkým nedostatkom zmyslu pre kontinuitu, ktorý je pre tvorivý život tak nesmierne dôležitý. Nepovažuje sa za súčasť histórie. Cenu pre neho má iba prítomnosť. A to, že stratil vedomie kontinuity ho ochromuje. Existuje nejaká cesta ku oslobodeniu a slobode? Mystická cesta je vnútornou cestou v ktorej sa človek snaží spojiť s “neviditeľnou skutočnosťou” “zdrojom bytia”, “miestom ticha”. Pod povrchom nachádza stred z ktorého môže objímať všetky bytosti a zakúšať zmysluplné prepojenie so všetkým čo existuje
Henri Nowen
 
Svätý Pavol povedal “sme jedno telo v Kristovi.” Každý človek je súčasťou mňa, pretože ja som súčasťou a členom celého ľudstva. Každý kresťan je súčasťou môjho tela, lebo sme údmi Krista. To, čo robím, robím aj pre nich, s nimi a prostredníctvom nich. To, čo robia oni, sa deje vo mne a skrze mňa a pre mňa
Thomas Merton

7 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky – Sviatok Klaňania kráľov
Slovo Daniel Pastirčák
 
Boli sme tou cestou vedení k Narodeniu, alebo k Smrti?
Určite to bolo Narodenie
mali sme dôkazy a žiadnu pochybnosť.
Vídaval som narodenie i smrť, no myslel som si, že sú odlišné,
toto Narodenie však
bolo pre nás ťažkou trpkou agóniou ako Smrť, naša smrť.
T. S. Eliot Jorney of the Magy
Najvyšším cieľom civilizovaného človeka
je zjednotiť dôsledný skepticizmus
s hlbokou vierou
T. S. Eliot
 
V mojom počiatku je môj koniec
Láska je najbližšia sama sebe,
keď na tu a teraz prestáva záležať.
Starí ľudia by mali byť objaviteľmi.
Na tu a teraz nezáleží.
A musíme byť stále a stále v pohybe,
k novému sústredeniu
na ďalšie spojenie, hlbšiu jednotu
cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť,
hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
čajky a delfína.
V mojom konci je môj počiatok
T. S. Eliot: East Coker

> Aktuality

Letnice 2023

Oslávme spolu zázrak nového života Milí moji, členovia i priatelia Kaplnky.V…

> Nahrávky