> Aktuálne oznamy

Milé priateľky, milí priatelia Kaplnky, tu môžete nájsť aktuálne oznamy Kaplnky :

 1. Novinky z Kaplnky január nájdete tu 
 2. Bližšie a ostatné info nájdete v Novinkách z Kaplnky – zkontrolujte si, prosím, že ste dostali júlovo-augustové číslo (môže sa stať, že sa vám doručuje do “reklamy”).
 3. Od februára bude opäť možnosť pridať sa na N+1 stretnutia vysokoškolákov a mladých profesionálov pri Biblii a rozhovoroch o viere a živote. Spolu budeme preberať biblickú knihu Skutkov apoštolov. Prihlásiť na tieto skupiny, sa dá cez vysvietený QR kód, cez Jakuba Uhlíka, alebo Pavla Jurča. Kontakt: uhlik.j@gmail.com alebo 0908 181 162.
 4. Aby sa udržiavalo čistotné a hygienické prostredie tu v kostole došlo ku rozhodnutiu, že psíkovia sa môžu zdržiavať so svojimi pánmi vo vestibule, alebo na 1.poschodí.  Zároveň vás teda prosíme, aby ste psíkov neprinášali do mietností s kobercami, a to najmä do hlavnej sály ako ani na 2.poschodie.
 5. Tohtoročné výročné členské zhromaždenie Kaplnky sa uskutoční v nedeľu 24. marca, hneď po bohoslužbách. Účasť členiek a členov je veľmi potrebná, budeme hlasovať o viacerých veciach. Pozvánku a viacej informácií očakávajte čoskoro. Vítaní sú aj priatelia Kaplnky.
 6. Na jar sa v Prahe uskutoční víkendové Taizé stretnutie mladých ľudí z Česka a Slovenska s názvom „Ty poznáš môj nepokoj“. Jeho zámerom je spoločné premýšľanie nad témou pokoja, zdieľanie života s miestnymi ľuďmi a spoločenstvami a prehlbovanie kontemplatívnej spirituality. Bude sa konať 19.-⁠21. apríla 2024.
 7. Aj tohto roku sa slávnosť Letníc spojí s oslavou krstu a prijatia nových ľudí do spoločenstva Kaplnky. Potenciálni záujemci sa hláste u Daniela Pastirčáka na daniel.pastircak@cbkaplnka.sk 
 8. Spoločne so Zborom CB Cukrová sa uskutočňujú modlitebné stredy v pôstnom období vždy o 18:00 hod.
   • 28.2. Modlitby za Ukrajinu – druhé výročie vojny
   • 13.3. Modlitby za konflikt v Gaze
   • 27.3. Modlitby za Slovensko 

Najbližšie stretnutia na Cukrovej:

 • 25.2. Spoločenstvo oslavy – Pastirčák D. – Liturgia modlitby
 • 3.3. Stopy, ktoré zostávajú – Pastirčák D. – Spomienka na Ľubku Sajkalovú
 • 10.3. Spoločenstvo odpustenia – Jurčo P. – Liturgia dialógu

> Kázne

18 FEBRUÁR

Homília: Róbert Bezák
Po bohoslužbe rozhovor o téme kázne s Rôbertom Bezákom
 
Hudba je posvätná, každý koncert je ako omša. Aký sme bývali kedysi všetci šťastní, zabudli sme na všedné starosti, v očakávaní prvého pohybu taktovky sme boli ako jedno telo – jediný dych – len my a nástroje spojené v jedinú vitálnu silu. Nikdy sme sa na dirigenta nedívali, nebolo to potrebné, bol v našom vnútri. Koľko lásky bolo medzi nami a dirigentom. Lásky, po ktorej dnes, ako vidíte, niet ani stopy. Medzi mnou a mojimi hráčmi je len nedôvera, stojíme jeden proti druhému. Pochybnosť, ktorá ničí vieru a potom prichádza nedostatok úcty – závisť, pohŕdanie a hnev, kvôli niečomu, čo je už dávno stratené a čo sa už nikdy neobjaví. Hráme spolu, no spája nás len nenávisť – ako v rozbitej rodine.
Frederico Fellini Skúška orchestra
 
Nepodceňujme obťažnosť súcitu. Súcitiť je ťažké, pretože si to vyžaduje vnútornú schopnosť ísť s druhými tam, kde sú slabí, zraniteľní, opustení, a zlomení.
Na utrpenie však normálne reagujeme inak: snažíme sa zbaviť sa ho útekom alebo hľadaním nejakého rýchleho riešenia.
 
Henri Nouwen.
Podľa človeka čo je kdesi dané, inde je vzaté. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti však, to čo dávaš, ťa vôbec nezmenšuje, ale práve naopak: Zväčšuje ťa o bohatstvo ktoré rozdáš. Tak ten, kto miluje ľudí skrze Boha, miluje každého nekonečne viac ako ten, kto miluje len jedného a ponúka svojmu druhovi úbohé políčko svojej osoby.
 
Antoine de Saint Exupéry

11 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky s diskusnou skupinou k téme homílie
Slovo: Pavol Jurčo
 
Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí
Martin Buber
 
Peklo sú tí druhí.
J. P. Sartre
 
K neživotným mechanickým systémom, ktoré s ľuďmi nakladajú, akoby to boli veci, preto s jedným nakladajú tak ako s druhým, nemal Kristus zhovievavosť: Pre neho neboli zákony, boli iba výnimky, akoby ktorýkoľvek človek bol na svete jedinečný.
Oscar Wilde
 

4 FEBRUÁR

Liturgia Detí s Eucharistiou
Slovo: Daniel Pastirčák
 
Nikdy nepremeškaj pohľad na čokoľvek, čo je krásne. Krása je Božím rukopisom – sviatosťou na okraji cesty. Vítaj ju v každej čistej tvári, na každej čistej oblohe, v každom čistom kvietku a ďakuj za ne Bohu, ako za kalich požehnania.
Ralph Waldo Emerson
 
Krása je večnosť hľadiaca sama na seba v zrkadle
Khalil Gibran
Krása sveta je v dnešných dňoch v krajinách obývaných bielou rasou takmer jedinou cestou, ktorou môžme vpustiť Boha
Pocit krásna, akokoľvek znetvorený, deformovaný a pošpinený, je naďalej prítomný v srdci človeka ako hnacia sila. Je prítomný vo všetkých veciach svetského života. Ak by sa stal autentickým a čistým, preniesol by jediným pohybom celý svetský život k Božím nohám, umožnil by úplné vtelenie viery.
Simona Weil
 
Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla.
Hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
Že ju nepočujeme ale stávame sa tou hudbou,
Pokiaľ hudba trvá.
T. S. Eliot
 
Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piáne, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.
 
(Herman Hesse Stepný vlk)

28 JANUÁR

Liturgia modlitby s Eucharistiou
Budeme prednášať Bohu modlitby, ktoré ste vložili do modlitebnej schránky
Homília: Pavol Jurčo
Viera je schopnosť vnímať skutočnosť ako oslovenie: snaha načúvať, učiť sa porozumieť, byť pripravený odpovedať. Som presvedčený, že je to tá vôbec najvzácnejšia (a zároveň najzaujímavejšia, najdobrodružnejšia) možnosť, ktorú ľudstvo ponúka: žiť svoj život ako dialóg, v stálom načúvaní a odpovedaní, žiť pozorne a zodpovedne.
Tomáš Halík
Pravá viera nespočíva v poznaní, ale v dôvere. Nie je to vypočítavosť, ale odvaha. Presnejšie, vidí svet “od Boha a smerom k Bohu.” Posudzovanie sveta pred Božou tvárou. Čo znamená, že sa zameriava na prichádzajúce Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Veriť v tohto Boha, v toto kráľovstvo, dôsledne znamená nenechať svet v jeho stave, ale možné uskutočňovať a nemožné umožňovať. Viera o zázrakoch neuvažuje ako o čarovných záhadách, ale ako o nových životných šanciach, ktoré sa vo viere stávajú možnými a skutočnými.
Ján Milíč Lochman
 
Viera má určite pravdu, keď pred ľudským zrakom i mysľou prezentuje nesmiernosť a nedostižnosť Boha; no viera učí aj o Božej blízkosti, ba bezprostrednosti, a práve blízkosť musí byť empirická, ak nemá byť celkom bezvýznamná. Skutočne poznávam iba to, čo na mňa pôsobí. Čo na mňa nepôsobí, nemusí ani existovať.
C. G. Jung
Lebo poznám iba jeden plodný skutok – modlitbu, ale viem aj to, že každý skutok je modlitbou, ak je vrúcnym darom, ktorým sa človek uskutočňuje. Si ako vták, čo si stavia hniezdo, a hniezdo je teplé, ako včela čo znáša med, a med je sladký, ako človek, čo hnieti vázu láskou k váze, teda čistou láskou, teda modlitbou.
 
Ak teda cítiš pri sebe lásku, hoci je zbytočná, a ak ju opätuješ, kráčať budeš v lúčoch jasu. Lebo hlboká je modlitba, na ktorú odpovedá ticho, ak je pravda, že existuje Boh.
Antoine de Saint-Exupéry

21 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Po bohoslužbách je možnosť zúčasniť v skupine rozhovoru nad témou homílie
Homília – Zuzana Mojžišová
 
Nemůžete si vzít všechna zavazadla na všechny cesty, které máte před sebou. Nežijeme ve světě, kde všechny cesty jsou spirály a jestliže po nich jdeme dostatečně dlouho, přibližujeme se ke středu, který nakonec nalezneme. Žijeme spíše ve světě, kde se každá cesta po několika kilometrech dělí na dvě, každá z nich po chvíli opět na dvě další a na každém z těch rozcestí stojím před rozhodnutím…
C. S. Lewis, Velký rozvod nebe a pekla

14 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky.
Diskusia ku kázni po bohoslužbe
Slovo: Pavol Jurčo
 
Tradícia je udržiavaním ohňa nie uctievaním popola.
Gustav Mahler
 
Súčasný človek sa vyznačuje predovšetkým nedostatkom zmyslu pre kontinuitu, ktorý je pre tvorivý život tak nesmierne dôležitý. Nepovažuje sa za súčasť histórie. Cenu pre neho má iba prítomnosť. A to, že stratil vedomie kontinuity ho ochromuje. Existuje nejaká cesta ku oslobodeniu a slobode? Mystická cesta je vnútornou cestou v ktorej sa človek snaží spojiť s “neviditeľnou skutočnosťou” “zdrojom bytia”, “miestom ticha”. Pod povrchom nachádza stred z ktorého môže objímať všetky bytosti a zakúšať zmysluplné prepojenie so všetkým čo existuje
Henri Nowen
 
Svätý Pavol povedal “sme jedno telo v Kristovi.” Každý človek je súčasťou mňa, pretože ja som súčasťou a členom celého ľudstva. Každý kresťan je súčasťou môjho tela, lebo sme údmi Krista. To, čo robím, robím aj pre nich, s nimi a prostredníctvom nich. To, čo robia oni, sa deje vo mne a skrze mňa a pre mňa
Thomas Merton

7 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky – Sviatok Klaňania kráľov
Slovo Daniel Pastirčák
 
Boli sme tou cestou vedení k Narodeniu, alebo k Smrti?
Určite to bolo Narodenie
mali sme dôkazy a žiadnu pochybnosť.
Vídaval som narodenie i smrť, no myslel som si, že sú odlišné,
toto Narodenie však
bolo pre nás ťažkou trpkou agóniou ako Smrť, naša smrť.
T. S. Eliot Jorney of the Magy
Najvyšším cieľom civilizovaného človeka
je zjednotiť dôsledný skepticizmus
s hlbokou vierou
T. S. Eliot
 
V mojom počiatku je môj koniec
Láska je najbližšia sama sebe,
keď na tu a teraz prestáva záležať.
Starí ľudia by mali byť objaviteľmi.
Na tu a teraz nezáleží.
A musíme byť stále a stále v pohybe,
k novému sústredeniu
na ďalšie spojenie, hlbšiu jednotu
cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť,
hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
čajky a delfína.
V mojom konci je môj počiatok
T. S. Eliot: East Coker

> Aktuality

Letnice 2023

Oslávme spolu zázrak nového života Milí moji, členovia i priatelia Kaplnky.V…

Pobyt Záježová 2023

Pozvanie do Zaježovej Sme si navzájom darom Po období izolácie,…

> Nahrávky