27 JANUÁR

Koniec dejín?

Bohoslužby Kaplnky s Eucharistiou
NAŽIVO
Pôjdeme v režime OP (očkovaní, prekonaní – pozri nižšie). Dýchacie cesty musí mať každý prekryté respirátorom.
Prosíme o trpezlivosť, opäť sa pri vstupe do budovy budú kontrolovať covid-pasy a robiť zoznam účastníkov.
Homília Daniel Pastirčák

Predstav si že neexistuje nebo, ani peklo, je iba obloha nad nami.
Predstav si že neexistujú štáty. Nič kvôli čomu by bolo treba zabíjať alebo zomierať.
A samozrejme ani náboženstva niet. Predstav si že niet vlastníctva. Niet prečo závidieť ani prečo byť hladný.
Je iba bratstvo všetkých ľudí.
John Lenon

Myšlienka o konci čias sa stáva obvyklejšou vo svete neveriacich, než vo svete kresťanskom. Kresťanský svet z nej robí predmet meditácie, no tvári sa, akoby bolo správne uvažovať o nej v dimenziách, ktoré sa nemerajú kalendármi. Svet neveriacich ľudí zas predstiera, že ju ignoruje, je ňou však značne posadnutý
Len so zmyslom pre smerovanie dejín, aj u ľudí, ktorí neveria v druhí Kristov príchod, je možné milovať pozemské skutočnosti a s láskou veriť, že je tu miesto pre Nádej. Inak by bolo správne pripustiť, že sa blíži koniec, posadiť sa pred televízor, v bezpečí našich elektronických pevností a čakať, že nás niekto zabaví.
Umberto Eco.

Boh tvorí svet a všetky veci v jednom prítomnom teraz, , čas, ktorý uplynul pred tisícimi rokmi, je Bohu práve tak prítomný, ako čas, ktorý je teraz.
Majster Eckhart