> Aktuálne oznamy

Milé priateľky, milí priatelia Kaplnky, tu môžete nájsť aktuálne oznamy Kaplnky:

  1. Novinky z Kaplnky Marec 2023 si môžete pozrieť tu
  2. Kaplnka v Bratislave v budove Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 o 17:00

    5. 3. – Daniel Pastirčák

    12. 3. – Pavol Jurčo

    19. 3. – Daniel Pastirčák

    26. 3. – David Novák – Členská schôdza

> Kázne

12 MAREC

Z cyklu komentárov ku knihe Daniel
Homília: Pavol Jurčo
O bezmocnej zlosti
 
Biblický text:
kniha Daniel 19-20; 23-27
Izaiáš 43,1-3
 
Citát:
Avšak ten, ktorý “niesol choroby nás všetkých”, ktorý verne prešiel bránami pekla a smrti, je tu s nami nadovšetko. Ukázal, že “láska znesie všetko”, že “ju neuhasia veľké vody ani ju nezaplavia rieky”, ako hovorí Písmo. “Láska je silná ako smrť” – ba dokonca silnejšia ako ona. Vo svetle tejto udalosti je láska hodnotou, ktorú nesmieme prenechať sentimentalite.
Láska znamená silu – jedinú silu, ktorá prežije smrť a prebodnutými rukami prevráti jej brány. Vzkriesenie nie je ” happy end”, ale pozvanie a výzva: Nemusíme a ani nesmieme kapitulovať pred ohňom utrpenia, aj keď ho teraz nemôžeme uhasiť. Nesmieme sa správať pred zlom, akoby malo posledné slovo. Nebojme sa “veriť v lásku” aj tam, kde podľa všetkých meradiel sveta prehráva. Majme odvahu staviť proti “múdrosti tohto sveta” na bláznovstvo kríža!
Tomáš Halík

5 MAREC

Z cyklu S KRÍZOU NA KRKU
Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Homília Daniel Pastirčák
 
Pozorovali ste podivne narastajúce vybičovanie ľudských nervov
v týchto posledných rokoch.
Pociťujeme ako sa v ovzduší zhustilo niečo, čo nenávidí ľudskosť.
V prísvite búrky pozorujeme seba s prílišným súcitom a druhých príliž podrobne.
Nuž, je október 1939.
Počítame mesiace, budeme počítať dni.
A zdá sa, nastal čas hľadať niečo mimo našich nervov, o čo by sme sa opreli.
Robinson Jeffers
 
Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché. Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je…
Jean Yves Leloup

26 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Slovo: Josef Sýkora
Klub po bohoslužbách
Hosť: Josef Sykora
 
Ale aký je to hlodavý červ v duši, aká morová škvrna našich myšlienok, aká hrdza srdca, žiarliť na iného, či už pre jeho cnosť, alebo jeho šťastie! Ktokoľvek z vás, čo ste závistliví a zlomyseľní, všimnite si, aký prefíkaní, zlomyseľní a nenávistní ste k tým, ktorých nenávidite. No práve tým, že ste nepriateľmi cudzieho blaha, ste v skutočnosti nepriateľmi blaha svojho vlastného.
Cyprián z Kartága
 
Dal som mnohým, čo som nikomu nedlhoval.
Aelred z Rievaulx
 

19 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Zuzana Mojžišová
 
Každý sa môže hnevať, to je ľahké: Ale hnevať sa na správneho človeka, a toľko, koľko treba a keď treba, zo správneho dôvodu, správnym spôsobom, to nie je dané každému
Aristoteles

12 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Pavol Jurčo
 
Tradície a spirituality sa stretávajú pri Zdroji, ktorý je prameňom. Je miesto toho “Ja Som,” ktoré patrí k samému Bytiu, k číremu Svetlu. Toto “Ja Som” nie je “ja som” Ježiša z Nazaretu. Je to “Ja Som” samého Bytia; “Ja Som”, patriace k Logu. “Prv než bol Abrahám, Ja Som.” Otázka “Kto som?” slúži ako čakan, pomocou ktorého dospejeme k “Ja Som,” nachádzajúcemu sa v hĺbke; nie je to naše obyčajné “ja som,” nie je to naše malé ja, je to “Ja Som” samého Bytia.
Jean-Yves Lelupue

5 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Homília: Daniel Pastirčák
 
Sú medzi nami ľudia, ktorí pristupujú k súčasnej situácii vo svete s cynizmom. Môžeme mať samozrejme cynický pohľad na skutočné motívy ľudského konania. Môžeme byť cynickí k náboženstvu, k cirkvi. Ťažko by sa našlo niečo, k čomu by sme nemohli pristúpiť s cynizmom. Nemôžeme však s cynizmom vnímať ako sa otriasajú základy sveta. Ku koncu môžeme pristupovať cynicky, len pokiaľ sa na neho nemusíme dívať, len pokiaľ sa na mieste, kde uplatňujeme svoj cynizmus, môžeme cítiť bezpečne. Keď sa však základy toho miesta začnú rozpadať, rozpadne sa s nimi i cynizmus. Potom už zostávajú len dve možnosti: zúfalstvo, ktoré je istotou večnej skazy, alebo viera, istota večnej spásy.
Paul Tillich
 
Nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť. Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu. Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.
Antoine Saint – Exupery

29 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Daniel Pastirčák
 
Počas prvej svetovej vojny sedel židovský vojenský lekár so svojim priateľom aristokratickým plukovníkom, v kryte, keď sa začalo silné bombardovanie. Plukovník si lekára doberal. Máte strach, však? Tu vidno ako je árijská rasa nadradená semitskej. Lekár mu na to odpovedal: Áno mám strach. Aká však nadradenosť. Keby ste vy, milý plukovník, mali taký strach ako ja, už dávno by ste odtiaľ utiekli.
Sloboda človeka zahŕňa v sebe slobodu zaujať stanovisko k sebe samému a na tento účel sa od seba samého najprv dištancovať.
Victor Frankl
 
Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka, vďaka ktorej ťa môžem nazývať svojim všetkým.
Daj, aby z mojej vôle zostala len tá čiastočka vďaka ktorej ťa môžem cítiť na všetkých stranách
a stretnúť sa s tebou vo všetkom
a ponúknuť ti svoju lásku v ktorejkoľvek chvíli.
Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka, vďaka ktorej ťa nemôžem nikdy zaprieť.
Daj, aby z mojich pút zostala len tá čiastočka vďaka ktorej som zviazaný s tvojou vôľou a tvoj zámer sa uskutočňuje v mojom žití.
Tou čiastočkou je puto tvojej lásky.
Rabíndranáth Thákur

22 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Daniel Pastirčák
 
Niet ušľachtilého povzneseného života bez vedomia existencie diablov a démonov a bez trvalého boja proti nim.
Herman Hesse
 
Je ilúzia povedať, že človek má komplex, v skutočnosti komplex má človeka.
C. G. Jung.
 
Anjeli nám vnukajú myšlienky hľadajúce zmysel sveta, démoni nám vnukajú myšlienky, ktoré sa na svet dívajú pozície žiadostivosti, vášne, lakomstva a pýchy a pôsobia v nás.
Evargius
Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľný. Prečo? Som si istý: vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť
Karl Jaspers
 
Byť stratený, znamená byť ponechaný napospas ľubovôli a nárokom ega utváraného z pominuteľných náhod. Byť spasený znamená vrátiť sa k vlastnej neporušenej a večnej skutočnosti a žiť tú skutočnosť v Bohu.
Thomas Merton

15 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Zuzana Mojžišová
 
Je večer, pane. Dočkali sme sa večera. Môj priateľ sa usiluje vzbudiť o tom vo mne pochybnosti. A musím priznať, že na chvíľu som zaváhal. Ale neprežil som tento dlhý deň nadarmo a môžem vás uistiť, že jeho program je už skoro na konci. A vám sa ako darí? Ako sa cítite?
Samuel Beckett: Čakanie na Godota

8 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Daniel Pastirčák
 
Prvý človek je zo zeme – zemský. Druhý človek je z neba – nebeský. Vzývaný či nevzývaný, Boh je prítomný.
Nápis na hrobe C. G. Junga
 
Nezabúdajme, že skúsenosť Krista – skutočného Boha a skutočného človeka – je cieľom kresťanského života. Nie je to vyhradené len Kristovi. Svätý Pavol hovorí, že „Kristus je starším bratom mnohých.“ Zavše máme sklon nechať ho samého, hoci sme s ním a v ňom povolaní vstúpiť na cestu nezmiešaného zjednotenia s Bohom, ktorý v nás prebýva a ktorý všetko tvorí.
Jean Yves Leloup
 
Boh tvorí svet a všetky veci v jednom prítomnom teraz, čas, ktorý uplynul pred tisícimi rokmi, je Bohu práve tak prítomný, ako čas, ktorý je teraz. Do duše, ktorá spočíva v jednom prítomnom teraz, rodí otec svojho jednorodeného syna: A tým zrodením sa naša duša znovu rodí v Bohu.
Majster Eckhart

1 JANUÁR

Novoročné bohoslužby s eucharistiou
Homília: Daniel Pastirčák
 
Životu možno rozumieť iba smerom späť, žiť sa však musí smerom vpred.
Soren Kierkegaard
 
Boh je Novisimus – vždy ten najnovší. Boh je vždy ten na počiatku. Tvorí nové doposiaľ neslýchané, nevidené, v každom okamihu.
Majster Eckhart
 
Zdá sa, že jadrom kresťanského učenia o Trojici je toto: Iba vzťah vzájomnosti medzi Otcom – rodičom a Synom – dieťaťom rodí Ducha: Iba jednota rodiča a dieťaťa môže oduševniť svet.
Mathew Fox
 
dieťa pozrie na starca
v očiach mu vidí
dieťa na ktoré starec zabudol
starec pozrie na dieťa
v očiach mu vidí
starca o ktorom dieťa nič nevie
boh hľadí
cez nich do seba
a starec vidí dieťa
na ktoré si spomenul
a dieťa vidí starca
o ktorom vie všetko
D. P. 

25 DECEMBER

Vianočné bohoslužby na Cukrovej 4.
Počas zimných mesiacov sa Kaplnka bude stretať na Cukrovej 4, v podvečer o 17, 00

Neviem kto ma poslal na svet, neviem čo je svet, neviem čo som. Vidím iba úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem prečo tá krátka chvíľa, ktorá je mi daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám, je smrť, ktorej neuniknem
Blaise Pascal
 
Ak porozumieme Božej láske k nám, , radi budeme k nemu prichádzať ako bezmocní chudáci. Nikdy sa za svoju biedu nebudeme hanbiť. No bieda je pre nás užitočná len vtedy, ak u Boha nehľadáme nič iné, iba milosrdenstvo. Ak veríme, že dokonalosť jeho moci sa prejaví v našej slabosti, môžeme sa radovať i zo svojej budúcnosti. Najistejšie znamenie, že sme v srdci pochopili božiu lásku, je ocenenie našej chudoby, vo svetle jeho nekonečného milosrdenstva.
Thomas Merton

24 DECEMBER

Spoločné Štedrovečerné bohoslužby Cukrovej a Kaplnky
Slovo: Petr Kučera a Daniel Pastirčák
spolu s príspevkami detí
 
Učeníci prišli k Ježišovi s otázkou: Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal: Hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mne, mňa prijíma.
Varujte sa, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach neustále hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Evanjelium podľa Matúša
 
Hovoria mi: Veď ty sa iba stále hráš
So slovami a so všetkým
Odpoviem im: Opýtajte sa detí,
Či hrať sa
Je iba
Erik Groch

18 DECEMBER

Bohoslužby 4. Adventu
Homília: Pavol Jurčo
 
Existuje utrpenie podchádzajúce znútra. Utrpenie spôsobené našim tieňom. Tieň je všetko to, čo nebolo prijaté, prežité, zakúsené. Je to jas a život, ktorý sme z nejakých dôvodov nemohli prijať. Táto energia sa potom krúti v kruhu, kôrnatie, ťaží a paralyzuje nás. Aby spirituálna otvorenosť nadobudla zdravé a pevné základy, musí viesť cez pozornosť a porozumenie, ktoré obsiahnu tento náš tieň.
Jean-Yves Leloupe
 
Boh nie je len Pán počiatku, ani len Pán konca, ale aj Boh prítomný. Nie len Boh výšin a hlbín, ale aj Boh mojej duše. Nie len Boh stvorenia, ale aj Boh osobný. Boh, ktorý je mi bližší než ja sám sebe. Boh mojej nezameniteľnej prítomnosti. Ak človek verí nevzťahuje sa ku uzavretému dielu, neutešuje sa nostalgickou spomienkou, ale pohybuje sa v Božej prítomnosti. V Bohom dotknutej a premieňanej prítomnosti. Žije v sprítomnení svojej spásy.
Ján Milíč Lochman
 
Neexistuje prítomnosť, ktorá by nebola vytváraná predstavou budúcnosti, a to predstavou, ktorá sa vždy ukazuje vo forme nejakého telosu – paletou rôznych cieľov či zámerov – ku ktorému sa nám v prítomnosti darí, alebo nedarí približovať. Nepredvídateľnosť a telos sú preto časťami nášho života. Rovnako ako postavy románového príbehu nevieme, čo sa stane ďalej, ale napriek tomu má náš život určitú formu, ktorá sa ukazuje na pozadí našej budúcnosti. A tak príbehy, ktoré žijeme majú ako nepredvídateľnú, tak čiastočne aj teleologickú povahu.
Alasdair MacIntyre

11 DECEMBER

Bohoslužba, tretí advent
Homília Miro Kocúr
 
Našou prvou otázkou je či môžeme teológiu stvorenia oddeliť od teológie spásy. K začiatku môžeme pristupovať ako k Slovu, ktoré nemá svedkov, lebo tam bol iba Stvoriteľ sám. No zároveň tu je aj druhá možnosť. Začínať skúsenosťou, ktorá sa posúva smerom do minulosti na základe faktov a v smere neuchopiteľného začiatku. Spojením koncového a počiatočného bodu prídeme k záveru, že stvorenie nie je príveskom teológie vykúpenia a nie je ani osobitnou témou. Stále a už prítomné Stvorenie nedáva zmysel nezávisle od pretrvávajúcej vidiny budúceho vykúpenia.
Paul Ricoeur
 
Pre mnohé jednotlivosti histórie detstva nie je možné presne určiť hranice medzi výkladom viery a historickou skutočnosťou. Vianoce, aké skutočne boli, už nemôžeme rekonštruovať. Ale čo narodenie Ježiša znamená pre všetky časy, dozvedáme sa z textov názorným a dojímavým spôsobom. Čo sa tu hovorí o Ježišovi, je pre kresťanskú vieru nekonečne dôležitejšie ako konštatovanie pár skutočností o narodení a detstve Ježiša.
Werner Trutwin-Ján Maga
 
Trpezlivosť odpúšťania a odvaha byť trpezlivý je v čase rýchleho sveta, rýchleho stravovania a rýchlej módy niečím veľmi nemoderným. Myšlienka dobrovoľnej zdržanlivosti je protipohybom, ktorým sa ukazuje veľkosť nášho ducha aj odvaha trpezlivo byť proti pôžitkárskemu uctievaniu modernity. Skúsenosť prvokresťanských obcí je aj našou budúcnosťou. Naše spoločenstvá majú príležitosť pokračovať v tomto poznávaní a skúmaní, aby aj v našom osobnom živote zaujal Kristus také miesto, aké mu patrí. Ježišovým zmŕtvychvstaním začína nový Boží svet. Oprávňuje človeka k nádeji na život.
Werner Trutwin-Ján Maga

4 DECEMBER

Bohoslužby 2. Advent
S eucharistiou
 
V klube po bohoslužbe bude krátke uvedenie knihy Dievčatko z hmly
Peniaze z predaja knihy pôjdu na podporu pomoci Ukrajine
Homília Daniel Pastirčák
 
Každá generace má svůj úkol. Úkolem naši generace bylo čelit totalitním režimům, úkolem té vaši je solidarita s těmi, kdo k nám přicházejí z válkou rozvrácených zemí. Přeji vám, aby se vás vaše děti jednou nemuseli zeptat, proč jste selhali.
Knieža Karel Schwanzerberg na bohoslužbách Pohody

Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh. Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel? Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho „slovo“ vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii.
Thomas Merton
 
Všetko to čo je ohrozované časom, vylučuje zo seba jed lži a ilúzie,
lebo sa bojí smrti.
Preto niet lásky k pravde
bez výhradného pritakania smrti. Kristov kríž je j bránou poznania.
Simone Weilová

27 NOVEMBER

Bohoslužby Kaplnky
 
Navštívi nás priateľ, teológ José Calvo zo Žilinského cirkevného zboru.

Po bohoslužbách bude klub, v ktorom nám José povie o sebe a spoločenstve v ktorom pôsobí.
Homília: José Calvo
„Skôr, než sa človek rozhodne, čo má robiť, musí vedieť, čo nemá robiť.“
Meng-c (činský filozof)

20 NOVEMBER

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo
 
Filosof jednou ráno najednou pocítil, co to je rozjimat jako hora. Byla zde, s celou svou váhou, nehybná. Byl s ní jedno, v úplném mlčení na slunečním světle. Jeho prožívání času se zcela změnilo. Hory mají jiný čas, jiný rytmus. Sedět jako hora znamená mít v sobê věčnost. To je správny postoj toho, kdo chce začít rozjímat: vědět, že má věčnost za sebou, v sobě i před sebou. Než začneme stavět nějakou církev, musíme být skálou. Na této skále mohl postavit Bůh svou církev a z lidského těla učinit chrám. Filosof teď chápal smysl slova v evangeliu: Ty jsi skála, a na té skále postavím svou církev (Mt 16,18).
Jean-Yves Leloupe – Modlitba srdca

> Aktuality

Cirkev Bratská 100 rokov

Milí bratia a sestry, milí priatelia, dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali…

Zaježová 2024

 V lete sa opäť uskutoční pravidelný pobyt Kaplnky v Zaježovej…

> Nahrávky