> Kázne

25 DECEMBER

Vianočné bohoslužby na Cukrovej 4.
Počas zimných mesiacov sa Kaplnka bude stretať na Cukrovej 4, v podvečer o 17, 00

Neviem kto ma poslal na svet, neviem čo je svet, neviem čo som. Vidím iba úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem prečo tá krátka chvíľa, ktorá je mi daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám, je smrť, ktorej neuniknem
Blaise Pascal
 
Ak porozumieme Božej láske k nám, , radi budeme k nemu prichádzať ako bezmocní chudáci. Nikdy sa za svoju biedu nebudeme hanbiť. No bieda je pre nás užitočná len vtedy, ak u Boha nehľadáme nič iné, iba milosrdenstvo. Ak veríme, že dokonalosť jeho moci sa prejaví v našej slabosti, môžeme sa radovať i zo svojej budúcnosti. Najistejšie znamenie, že sme v srdci pochopili božiu lásku, je ocenenie našej chudoby, vo svetle jeho nekonečného milosrdenstva.
Thomas Merton

24 DECEMBER

Spoločné Štedrovečerné bohoslužby Cukrovej a Kaplnky
Slovo: Petr Kučera a Daniel Pastirčák
spolu s príspevkami detí
 
Učeníci prišli k Ježišovi s otázkou: Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal: Hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mne, mňa prijíma.
Varujte sa, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach neustále hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Evanjelium podľa Matúša
 
Hovoria mi: Veď ty sa iba stále hráš
So slovami a so všetkým
Odpoviem im: Opýtajte sa detí,
Či hrať sa
Je iba
Erik Groch

18 DECEMBER

Bohoslužby 4. Adventu
Homília: Pavol Jurčo
 
Existuje utrpenie podchádzajúce znútra. Utrpenie spôsobené našim tieňom. Tieň je všetko to, čo nebolo prijaté, prežité, zakúsené. Je to jas a život, ktorý sme z nejakých dôvodov nemohli prijať. Táto energia sa potom krúti v kruhu, kôrnatie, ťaží a paralyzuje nás. Aby spirituálna otvorenosť nadobudla zdravé a pevné základy, musí viesť cez pozornosť a porozumenie, ktoré obsiahnu tento náš tieň.
Jean-Yves Leloupe
 
Boh nie je len Pán počiatku, ani len Pán konca, ale aj Boh prítomný. Nie len Boh výšin a hlbín, ale aj Boh mojej duše. Nie len Boh stvorenia, ale aj Boh osobný. Boh, ktorý je mi bližší než ja sám sebe. Boh mojej nezameniteľnej prítomnosti. Ak človek verí nevzťahuje sa ku uzavretému dielu, neutešuje sa nostalgickou spomienkou, ale pohybuje sa v Božej prítomnosti. V Bohom dotknutej a premieňanej prítomnosti. Žije v sprítomnení svojej spásy.
Ján Milíč Lochman
 
Neexistuje prítomnosť, ktorá by nebola vytváraná predstavou budúcnosti, a to predstavou, ktorá sa vždy ukazuje vo forme nejakého telosu – paletou rôznych cieľov či zámerov – ku ktorému sa nám v prítomnosti darí, alebo nedarí približovať. Nepredvídateľnosť a telos sú preto časťami nášho života. Rovnako ako postavy románového príbehu nevieme, čo sa stane ďalej, ale napriek tomu má náš život určitú formu, ktorá sa ukazuje na pozadí našej budúcnosti. A tak príbehy, ktoré žijeme majú ako nepredvídateľnú, tak čiastočne aj teleologickú povahu.
Alasdair MacIntyre

11 DECEMBER

Bohoslužba, tretí advent
Homília Miro Kocúr
 
Našou prvou otázkou je či môžeme teológiu stvorenia oddeliť od teológie spásy. K začiatku môžeme pristupovať ako k Slovu, ktoré nemá svedkov, lebo tam bol iba Stvoriteľ sám. No zároveň tu je aj druhá možnosť. Začínať skúsenosťou, ktorá sa posúva smerom do minulosti na základe faktov a v smere neuchopiteľného začiatku. Spojením koncového a počiatočného bodu prídeme k záveru, že stvorenie nie je príveskom teológie vykúpenia a nie je ani osobitnou témou. Stále a už prítomné Stvorenie nedáva zmysel nezávisle od pretrvávajúcej vidiny budúceho vykúpenia.
Paul Ricoeur
 
Pre mnohé jednotlivosti histórie detstva nie je možné presne určiť hranice medzi výkladom viery a historickou skutočnosťou. Vianoce, aké skutočne boli, už nemôžeme rekonštruovať. Ale čo narodenie Ježiša znamená pre všetky časy, dozvedáme sa z textov názorným a dojímavým spôsobom. Čo sa tu hovorí o Ježišovi, je pre kresťanskú vieru nekonečne dôležitejšie ako konštatovanie pár skutočností o narodení a detstve Ježiša.
Werner Trutwin-Ján Maga
 
Trpezlivosť odpúšťania a odvaha byť trpezlivý je v čase rýchleho sveta, rýchleho stravovania a rýchlej módy niečím veľmi nemoderným. Myšlienka dobrovoľnej zdržanlivosti je protipohybom, ktorým sa ukazuje veľkosť nášho ducha aj odvaha trpezlivo byť proti pôžitkárskemu uctievaniu modernity. Skúsenosť prvokresťanských obcí je aj našou budúcnosťou. Naše spoločenstvá majú príležitosť pokračovať v tomto poznávaní a skúmaní, aby aj v našom osobnom živote zaujal Kristus také miesto, aké mu patrí. Ježišovým zmŕtvychvstaním začína nový Boží svet. Oprávňuje človeka k nádeji na život.
Werner Trutwin-Ján Maga

4 DECEMBER

Bohoslužby 2. Advent
S eucharistiou
 
V klube po bohoslužbe bude krátke uvedenie knihy Dievčatko z hmly
Peniaze z predaja knihy pôjdu na podporu pomoci Ukrajine
Homília Daniel Pastirčák
 
Každá generace má svůj úkol. Úkolem naši generace bylo čelit totalitním režimům, úkolem té vaši je solidarita s těmi, kdo k nám přicházejí z válkou rozvrácených zemí. Přeji vám, aby se vás vaše děti jednou nemuseli zeptat, proč jste selhali.
Knieža Karel Schwanzerberg na bohoslužbách Pohody

Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh. Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel? Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho „slovo“ vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii.
Thomas Merton
 
Všetko to čo je ohrozované časom, vylučuje zo seba jed lži a ilúzie,
lebo sa bojí smrti.
Preto niet lásky k pravde
bez výhradného pritakania smrti. Kristov kríž je j bránou poznania.
Simone Weilová

27 NOVEMBER

Bohoslužby Kaplnky
 
Navštívi nás priateľ, teológ José Calvo zo Žilinského cirkevného zboru.

Po bohoslužbách bude klub, v ktorom nám José povie o sebe a spoločenstve v ktorom pôsobí.
Homília: José Calvo
„Skôr, než sa človek rozhodne, čo má robiť, musí vedieť, čo nemá robiť.“
Meng-c (činský filozof)

20 NOVEMBER

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo
 
Filosof jednou ráno najednou pocítil, co to je rozjimat jako hora. Byla zde, s celou svou váhou, nehybná. Byl s ní jedno, v úplném mlčení na slunečním světle. Jeho prožívání času se zcela změnilo. Hory mají jiný čas, jiný rytmus. Sedět jako hora znamená mít v sobê věčnost. To je správny postoj toho, kdo chce začít rozjímat: vědět, že má věčnost za sebou, v sobě i před sebou. Než začneme stavět nějakou církev, musíme být skálou. Na této skále mohl postavit Bůh svou církev a z lidského těla učinit chrám. Filosof teď chápal smysl slova v evangeliu: Ty jsi skála, a na té skále postavím svou církev (Mt 16,18).
Jean-Yves Leloupe – Modlitba srdca

9 OKTÓBER

Bohoslužby Kaplnky
Z cyklu Emócie
Homília: Zuzana Mojžišová
 
Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

2 OKTÓBER

Bohoslužby s eucharistiou
Z cyklu Breviár milencov. Meditácie nad Piesňou Šalamúnovou
Homília Daniel Pastirčák
 
Kristus umožňuje Antikrista.
Kristus predstavuje poznanie v láske
Antikrist predstavuje poznanie bez lásky
Astrofyzik – Carl Friedrich von Weizsäcker
 
Povinnosti a záväzky máme iba voči tomu, kto nám je cudzí: dôvernému priateľovi sme naklonení, plní lásky. Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou – taký človek teda môže povedať “ty” Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť.
Martin Búber
 
V každom svojom čine, myšlienke a v každej pohnútke svojho života, viem zachovať sám seba. V láske nie. Sám seba sa neviem vzdať len tak, bez čohokoľvek ďalšieho. Ten koho dostanem späť už nie je tým, kým som bol. Ten je už bohatší, jednoduchší, čistejší, božskejší. Toto je tajomstvo lásky. Musím sa stratiť a zaniknúť: Bez váhania, rozmyslenia, výhrady, opatrnosti – dokonale zaniknúť. V mystériu môžu byť zbožštené len dve do seba zaniknuté bytosti.
Béla Hamvas

25 SEPTEMBER

Bohoslužby Kaplnky
Z cyklu – Kniha Daniel 2.
Homília Pavol Jurčo
 
Ty si!
Do nedozernej záhady uniká nám Tvoje meno
a každé prečo a ako a kedy
je očiam zahalené.
Ty jsi!
A v Tvojom mene tkvie
najvyššia záhada.
Hlboké tajomstvá.
Kto ich kedy preskúma?
Solomon ibn Gabirol

18 SEPTEMBER

Bohoslužby Kaplnky
Z cyklu Breviár milencov
 
Je to tak, ako si vravel, ocko, keď počet živých prevýši počet mŕtvych – Som iba jedna z mnohých.
Laury Anderson
K neživotným mechanickým systémom, ktoré s ľuďmi nakladajú, akoby to boli veci, preto s jedným nakladajú tak ako s druhým, nemal Kristus zhovievavosť: Pre neho neboli zákony, boli iba výnimky, akoby ktorýkoľvek človek bol na svete jedinečný.
Oscar Wilde
 
Ak sa k nejakému človeku obraciam ako k svojmu „ty“, nie je už vecou medzi vecami, a nepozostáva z vecí. Nie je vymedzenou povahou, niečím čo je možné poznať zo skúsenosti a popísať to, nie je voľným zväzkom pomenovateľných vlastností, ale nemajúc susedov, je nedeliteľným „ty“ a napĺňa celé nebo.
Martin Buber
Milovať znamená, vidieť v milovanom človeku večnú bytosť.
Paul Ricoeur

11 SEPTEMBER

Bohoslužby Kaplnky
Z cyklu – Breviár milencov
homília: Daniel Pastirčák
 
Vedz, že dokiaľ hľadáš niečo svoje, nemôžeš Boha nikdy nájsť, pretože nehľadáš len a len Boha. Hľadáš niečo s Bohom, a robíš to isté, ako by si si z Boha urobil sviečku, aby si s ním niečo hľadal; a keď tú vec nájdeš sviečku zahodíš preč
Majster Eckhart
 
Aby si došiel ta, kde si, odtiaľ kde nie si,
musíš ísť cestou, na ktorej niet extázy.
Ak sa máš dostať k tomu čo nepoznáš,
musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
Ak máš mať to, čo nemáš,
musíš isť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si.
Musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
A to, čo nevieš, je jediné čo vieš,
a to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
a to kde si, je tam, kde nie si.
T. S. Eliot East Coker
 
Neviete, že Boh odmieta byť videný? Keby ste len mohli vidieť, aká nepodobná je naša sláva jeho sláve, zomreli by ste láskou k nemu. Keby ste len vedeli, že Boh hľadá slávu tým, že slávu rozdáva. Nežiada od nás, aby sme mu dávali kadejakú „slávu“, ktorú sme nedostali od neho. A kde ho môžeme nájsť, aby sme mu vrátili, čo sme od neho dostali? V okamihu, keď sme ho našli, je už znova preč.
Thomas Meton

4 SEPTEMBER

Bohoslužby s Eucharistiou
Homília: Daniel Pastirčák
 
 
Filozofia pred nás kladie bytie ako otázku – modlitba začína tam, kde od otázky prechádzame k úcte.
Čím viac veda rozumie vesmíru, tým nezmyselnejší sa jej vesmír javí.
Steven Weinberg
Moje náboženstvo, napísal, spočíva v pokornej poklone nekonečnej duchovnej Bytosti vyššej prirodzenosti, ktorá sa prejavuje v malých jednotlivostiach, ktoré sme schopní zachytiť svojimi slabými a nedostačujúcimi zmyslami. Toto hlboké citové presvedčenie o existencii vyššej Múdrosti, ktorá sa zjavuje v neprebádateľnom vesmíre tvorí obsah mojej predstavy o Bohu.
Albert Enstein
 
„Teraz vidíme nejasne, ako v zrkadle, potom však uvidíme tvárou v tvár“. Stredovek nikdy nezabudol, že každá vec by zostala absurdnou, keby sa jej význam obmedzil na jej bezprostrednú funkciu, a že všetky veci presahujú ďaleko do onoho sveta. Tú myšlienku v podobe neurčitého pocitu vnímame i my, keď nám šumenie dažďa v korunách stromov, alebo svetlo lampy na stole vo chvíľke pokoja umožní vnímanie čohosi hlbšieho, než sú každodenné vnemy, ako ich zakúšame pri praktickej činnosti. Také vnímanie môže niekedy nadobudnúť podobu chorobnej tiesne, tá nás nutká vidieť vo veciach hrozbu, či skôr tajomstvo; chceli by sme ho poznať, no nemôžeme; častejšie nás však plní pokojnou útechou a istotou, že i naša existencia má podiel na skrytom zmysle sveta.
Umbeto Eco

28 AUGUST

Bohoslužby Kaplnky
Z cyklu Emócie
Homília: Zuzana Mojžišová
 
Ľudia. Treba milovať ľudí. Ľudia sú obdivuhodní. Chce sa mi vracať – a zrazu je to tu: Hnus.
Jean-Paul Sartre
 
Všetci od najmenšieho po najväčšieho odišli a v spálni neostal nikto. Vtedy Judita vstala, pristúpila k jeho lôžku a vo svojom srdci povedala: „Pane, všemocný Boh, zhliadni v tejto chvíli na činy, ktoré urobia moje ruky na oslavu Jeruzalema. Veď teraz nadišiel príhodný okamih, aby si sa ujal svojho dedičstva a uskutočnil môj zámer na rozdrvenie nepriateľov, ktorí zaútočili proti nám.“ Potom pristúpila k stĺpiku postele pri Holofernesovej hlave, sňala z neho jeho meč, priblížila sa k posteli, chytila ho za vlasy na hlave a povedala: „Posilni ma, Pán, Boh Izraela, v tento deň.”
Judita, 13: 4 – 7

21 AUGUST

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Miro Kocúr
 
Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa! „Nezastavte sa!“, lebo keď sa Cirkev zastaví, ochorie.
pápež František Šaštín 15. septembra 2021
 
Prvé slovenské mesto, ktoré vyhlásilo stav klimatickej núdze, sú Zlaté Moravce. Urobilo tak v roku 2019. Uviedla to hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy Daniela Piršelová. Väčšina členských miest ÚMS sa zhodla, že postupne vyhlásia stav klimatickej núdze. Chcú tak deklarovať záujem o riešenie klimatickej krízy, prijať svoj podiel zodpovednosti a požiadať obyvateľov v ďalších krokoch pri riešení environmentálnych problémov.
Trnava má napríklad spracovanú stratégiu adaptácie mesta na dôsledky zmeny klímy – vlny horúčav. „V rámci stratégie bol vypracovaný adaptačný plán s niekoľkými programami (napr. tienenie či ochladzovanie verejných priestranstiev a pod.), ktoré sa snažíme postupne napĺňať a zohľadňujeme ich nielen pri našich projektoch, ale aj pri regulatívoch územného plánu pri ostatných investoroch,” uvádza mesto. Pri obnovách verejných priestorov Trnava využíva manažment dažďovej vody. Používa priepustné povrchy a vsakovacie zariadenia, ktoré umožnia zrážkam vsiaknuť do oblasti, kde spadli.
Zdroj Obecné-noviny.sk

14 AUGUST

Bohoslužby Kaplnky
Homília Jana Camara
 
Hudba je posvätná, každý koncert je ako omša. Aký sme bývali kedysi všetci šťastní, zabudli sme na všedné starosti, v očakávaní prvého pohybu taktovky sme boli ako jedno telo – jediný dych – len my a nástroje spojené v jedinú vitálnu silu. Nikdy sme sa na dirigenta nedívali, nebolo to potrebné, bol v našom vnútri. Koľko lásky bolo medzi nami a dirigentom. Lásky, po ktorej dnes, ako vidíte, niet ani stopy. Medzi mnou a mojimi hráčmi je len nedôvera, stojíme jeden proti druhému. Pochybnosť, ktorá ničí vieru a potom prichádza nedostatok úcty – závisť, pohŕdanie a hnev, kvôli niečomu, čo je už dávno stratené a čo sa už nikdy neobjaví. Hráme spolu, no spája nás len nenávisť – ako v rozbitej rodine.
Frederico Fellini Skúška orchestra

7 AUGUST

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Róbert Bezák
 
Odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci.
Henri Nouwen

31 JÚL

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo
 
Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom,
ani rečou, ani spôsobom života.
Bývajú vo svojej vlasti, ale ako cudzinci.
Každá krajina je ich vlasťou a každá vlasť cudzinou.
Ženia sa ako ostatní a plodia deti.
Sú v tele, ale nežijú podľa tela.
Bývajú na zemi, ale domov majú v nebi.
List Diogenetovi ( 4. stor.)
 
Viera a nádej by vždy mali ísť spolu, ako bežali Peter a Ján vo veľkonočné ráno k prázdnemu hrobu. Sú chvíle, kedy viera je ťažká, vtedy jej však nádej razí a ukazuje cestu.
Skutočná nádej mieri k tomu, čomu sama nerozumie, ku skutočnosti tak veľkej, že ju ani nedokáže pomenovať.
Večnosť, biosféra Božia, iste obomyká a zároveň prekračuje všetky dimenzie času, avšak pre nás je tu teraz len ako budúcnosť, ako možnosť, ako prísľub, ako nádej.
Tomáš Halík
Stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.
Augustín z Hippo

24 JÚL

Bohoslužby Kaplnky
 
Vypočuj ma, keď volám,
spravodlivý Bože,
poskytni mi úľavu
v mojej tiesni.
Buď ku mne milosrdný,
počuj moju modlitbu.
Ľudia, dokedy budete tupiť moju česť?
Dokedy budete milovať márnosť
a vyhľadávať klamné idoly?
Pochopte, Hospodin pre zbožného koná divy.
Boh počuje, keď k nemu volám.
Nenechajte sa hnevom zviesť k hriechu,
keď ležíte vo svojich posteliach,
skúmajte svoje srdce a stíchnite.
Prineste pravdivé obety
a dôverujte Bohu.
Mnohí sa pýtajú: Kto nám ukáže dobro?
Nech nás osvetlí svetlo tvojej tváre Bože.
Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni,
keď oplývajú hojnosťou obilia a vína
V pokoji si ľahnem a zaspím,
veď iba ty sám Bože
mi dávaš prebývať v bezpečí.
Žalm 4.
 
Možno spôsobím, že všetky veci skončia dobre. Môžem spôsobiť, že všetky veci skončia dobre. Spôsobím, že všetky veci skončia dobre. A ty sama uvidíš, že každá vec skončí dobre.
Bola som poučená, že Láska je zmyslom nášho Pána. A tak som v tom i vo všetkom inom veľmi jasne videla, že Boh skôr ako nás stvoril, miloval nás a tú lásku nikdy neopustil a neopustí.
V tej láske je náš život večný. V našom stvorení máme síce svoj počiatok, ale láska, v ktorej nás stvoril bola v ňom bez počiatku. V tej láske mám svoj počiatok a na všetko toto budem hľadieť v Bohu bez konca.
Juliana z Grenwich

17 JÚL

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Alica Rosová
 
Které přikázání je největší? Potraty, nebo eutanázie? Mše zády k lidu, nebo zády k Bohu? Přijímání do ruky, nebo do úst, vestoje, nebo vkleče?“ Odpověď Ježíše Krista ale míří doprostřed, k podstatě vesmíru – „Miluj Hospodina, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše a ze všech svých sil. Toto je první přikázání a toto je, člověče, zadání tvého života“ .
Teprve ve světle „Miluj Hospodina“ člověk pochopí, že Desatero dává člověku prostor, aby se rozletěl, že jednotlivá přikázání zahrazují slepé cesty, dávají azimut pohybu, vytváří mantinely zahrazující odbočky vedoucí do temnot: pamatuj na sváteční den, pozor na to, co vyslovuješ, cti svoje rodiče, nebudeš závidět, nebudeš krást, nesesmilníš, leť.
Že se ti to, člověče, občas nepodaří, je tragický fakt, ale máš-li upřímnou a hlubokou lítost, od toho je zde odpuštění, svátost smíření. Vznikla nikoli kvůli nesoustředěnosti při modlitbě nebo že ses zapomněl pomodlit před jídlem, nýbrž kvůli těm opravdu vážným věcem.
Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, je autorem této třaskavé věty: „Mladí lidé, dospělí, řeholníci a řeholnice, otcové i matky rodin, ti všichni se různým způsobem prohřešují proti čistotě. Vyznají se z toho a přitom stále kráčí kupředu. A dělají to tak správně.“ Konec citátu.
Marek Orko Vácha

10 JÚL

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Zuzana Mojžišová
Posledná časť z cyklu Zmysly
 
Robiť závery môže len rozum. Ibaže rozum a jeho závery sú nedostatočné vzhľadom na všetko mimosvetské.
Viktor E. Frankl (Voľa k zmyslu)

3 JÚL

Novomesačné bohoslužby s eucharistiou
Juraj Kohút uvedie do vikariátu Pavla Jurča
homília: Daniel Pastirčák
 
Neviem kto ma poslal na svet, neviem, čo je svet, neviem čo som. žijem v strašnej nevedomosti všetkých vecí. Vidím úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú a som prikovaný v jednom kúte tejto nesmiernej rozlohy, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto. Vidím len nekonečnosti na oboch stranách, ktoré ma uzavierajú, ako atóm, ako tieň, ktorý trvá len chvíľu bez návratu. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám je smrť, ktorej neuniknem.
B. Pascal
 
Stvorenie odráža Boha svojou krásou a harmóniou , no prostredníctvom zla a smrti, ktoré v ňom prebývajú a prostredníctvom neúprosnej nevyhnutnosti, ktorá mu vládne, stvorenie takisto odhaľuje neprítomnosť Boha.
Simone Weil
 
Jediný čin milosrdenstva, napísal Pascal, je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ čo prvé patrí do rádu prirodzeného druhé patrí do rádu nadprirodzeného.
B. Pascal
byť zdrapom handry
byť chumáčom vetchých nití
byť neprehľadným tkanivom
zväzkom farieb pachov tvarov
byť vpísaný v osnovnej mriežke
priestoru a času nahou tvárou
byť zárodkom hlasu čakať kým
sa po písmenku celý vyslovím
byť človekom nie je málo
čakám ťa tichí člnok tkáča
zdrap handry pevnou cvernou
spoj s inými farbami a tvarmi
čo odišlo spoj s tým čo príde
doľahni na mňa ťarcha krosien
vtlač do vesmírnych krídiel
drobnú kresbu na svoj vzor
nech som slovo a ty veta
ty priamka ja v nej bod
nitka v gobelíne sveta
D. P.

26 JÚN

Bohoslužby Kaplnky
Z cyklu Breviár milencov – meditácie nad piesňou Šalamúnovou.
Homília: Daniel Pastirčák
 
Krása sveta je v dnešných dňoch v krajinách obývaných bielou rasou takmer jedinou cestou, ktorou môžme vpustiť Boha
Pocit krásna, akokoľvek znetvorený, deformovaný a pošpinený, je naďalej prítomný v srdci človeka ako hnacia sila. Je prítomný vo všetkých veciach svetského života. Ak by sa stal autentickým a čistým, preniesol by jediným pohybom celý svetský život k Božím nohám, umožnil by úplné vtelenie viery.
Simona Weil
 
Milá moja, srdce mi vo dne v noci túži po stretnutí s tebou – po stretnutí, čo je ako všetko ničiaca smrť. Zmeť ma ako búrka: vezmi si všetko, čo mám; Otvor môj spánok a vyplieň i sny. Olúp ma o môj svet. V tom spustošení, v tej úplnej nahote ducha buďme zajedno v kráse. Beda, je to márna túžba! Kde možno dúfať v také splynutie okrem teba, môj Bože?
Thákur
 
Bytosti, jež miluji, jsou stvořené. Zrodili se z náhody. Mé setkání s nimi je taktéž náhodou. Zemřou. To co si myslí, co cítí a co dělají, je omezené a smíšené z dobra a zla.
Vědět to z celé duše a nemilovat je méně.
Napodobovat Boha, jenž nekonečně miluje konečné věci jakožto konečné věci.
Simone Weilová

19 JÚN

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Jana Camara
 
Dôvody mi napadnú až potom, najprv sa mi niečo pozdáva, alebo prieči. Prieči sa mi to hoci neviem prečo, i keď sa nazdávam, že sa mi to prieči práve z toho dôvodu, na ktorý ešte len prídem. Domnievam sa však, že sa to človeku neprieči z dôvodov, na ktoré príde až potom, ale, že na tie dôvody príde jednoucho preto, že sa mu to prieči.
Blaise Pascal
 
Život mu čoraz častejšie sťažoval akýsi zvláštny, nový druh hriechu a pokušenia. Nebolo to silné hnutie vášní, vzbura, alebo vzopätie pudov, skôr naopak. Bol to pocit v prvých štádiách celkom ľahko znesiteľný, ba sotva ho vnímal, bol to stav bez bolesti a utrpenia, mdlý, vlažný, znudený stav duše, čo sa dal označiť len negatívne, ako únik, vytrácanie sa a napokon vymiznutie radosti.
Čoraz menej sa dali rozoznať rána od večerov, sviatky od všedných dní, hodiny vzostupu, od hodín malátnosti, všetko ubiehalo lenivo v akejsi ochromenej ustatosti a nechuti. Toto je staroba, pomyslel si smutne. Od starnutia; postupného vyhasínania vášní a pudov si sľuboval, že sa mu život rozjasní a uľahčí, že sa o krôčik priblíži k vytúženej harmónii a zrelému pokoju duše, no staroba ho akosi podvádzala, neprinášala nič len túto ustatú, sivú, neradostnú prázdnotu, pocit nevyliečiteľnej presýtenosti.
 
Herman Hesse – Hra so sklenými perlami
 
Pokiaľ ide o onen povraz na strome o ktorom ťa pokušiteľ nechal rojčiť, a o smrť úbohého Judáša, poviem ti len jedno: nie je len hriech a bláznovstvo chystať si takú smrť, hoci nášmu Spasiteľovi je maličkosťou odpustiť aj taký hriech. No okrem toho je to veľká škoda, keď človek zomrie v zúfalstve. Zúfalstvo nám Boh nezosiela, aby nás usmrtil, zosiela ho na nás preto, aby nás prebudil k novému životu.
Herman Hesse – Hra so sklenými perlami

12 JÚN

Bohoslužby Kaplnky
Homília – Miro Kocúr
 
„Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa! Ešte chcem dodať jedno. Povedal som: „Nezastavte sa!“, lebo keď sa Cirkev zastaví, ochorie; keď sa biskupi zastavia, ochorie Cirkev; keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud.
 
Pápež František Šaštín 15. septembra 2021
 
Najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa zrodia maliari, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť.
Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.
 
Saint Exupéry

5 JÚN

Bohoslužby s eucharistiou
Z cyklu Breviár milencov – meditácie nad Piesňou Šalamúnovou
Homília: Daniel Pastirčák
 
Štát trestá a má monopol na fyzické donucovanie. Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednali spravodlivosť. Vzal na seba všetko rozptýlené násilie, obraz prapôvodného boja človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu, štát je však poslednou inštanciou, inštanciou proti ktorej niet odvolania.
Paul Ricoeur
 
Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom, ani rečou, ani spôsobom života. Bývajú vo svojej vlasti, ale ako cudzinci. Každá krajina je ich vlasťou a každá vlasť cudzinou. Ženia sa ako ostatní a plodia deti. Sú v tele no nežijú podľa tela. Bývajú na zemi, ale domov majú v nebi.
List Diogenetovi 4. storočie

29 MÁJ

Bohoslužby Kaplnky
Homília Zuzana Mojžišová
 
„Ty si len tak prídeš do firmy Otta Seyfanga a hneď chceš tú najlepšiu prácu?“
„Áno.“
„O ochutnávaní kávy vieš vari všetko?“
„Áno.“
„Ako chutí dobrá káva?“
„Ako káva.“
„A ako chutí prvotriedna káva?“
„Ako dobrá káva.“
„V čom sa líši dobrá káva od prvotriednej kávy?“
„V reklame,“ povedal Tracy.
William Saroyan: Tracyho tiger

22 MÁJ

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Jana Camara
 
1. Nič sa neudeje podľa plánov
2. Čím je plán zložitejší a grandióznejší, tým je pravdepodobnejšie, že skrachuje
3. Ak ide všetko podľa plánu, niekde sa stala chyba
Murphyho zákony
 
Ak chcete pobaviť Boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna
Woody Allen
 
Boh robí plán a ja cítim, že tento plán je načrtnutý presne podľa línií, ktoré už boli vo mne
Carlo Carretto
 
Klamstvo môže obehnúť polku sveta, zatiaľ čo pravda si práve obúva topánky.
Mark Twain
 
Končím so vznešenými vecami a veľkými plánmi, vznešenými inštitúciami a veľkým úspechom. Som za tie nepatrné, neviditeľné milujúce sily, čo fungujú medzi jednotlivými ľuďmi, rozliezajú sa škáročkami sveta ako korienky, ako presakujúce vlásočnice vody, ktorá, ak jej doprajeme čas, rozkmáše aj najpevnejšie monumenty pýchy.
Wiliam James

15 MÁJ

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo
 
Keď odlúčenosť dospeje k tomu najvyššiemu, duša v poznaní stráca svoje poznanie, v láske stráca svoju lásku, vo svetle stráca svoje svetlo.
Chudobní duchom sú tí ktorí Bohu ponechali všetky veci tak ako ich mal, keď sme ešte neboli
Lebo človek musí vyjsť zo všetkých obrazov, i sám zo seba, musí sa od toho úplne vzdialiť, pokiaľ skutočne chce a má prijať Syna, a stať sa synom v Otcovom lone a srdci.
Majster Ekhardt
 
Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla,
nevidená divá materina dúška či zimná blýskavica,
alebo vodopád či hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
že ju nepočujeme, ale stávame sa tou hudbou,
pokiaľ hudba trvá. To sú náznaky a dohady,
náznaky sledované dohadmi, a zvyšok
je iba modlitba, oddanosť, disciplína, myšlienka a čin.
Náznak napoly uhádnutý, dar napoly uchopený je Vtelenie
Tu sa uskutočňuje neuskutočniteľná jednota
sfér jestvovania,
tu sú prekonané a uzmierené
minulosť a budúcnosť.
T. S. Eliot

8 MÁJ

Bohoslužby Kaplnky
Z Cyklu Breviár milencov – meditácie nad Piesňou Šalamúnovou
Slovo Daniel Pastirčák
 
S obrazom tej Lásky
a hlasom toho Volania:
neustaneme v hľadaní
a cieľom všetkého nášho hľadania
je dosiahnuť bod, odkiaľ sme vyšli,
a poznať to miesto po prvý raz.
Cez nepoznanú no zapamätanú bránu,
kde zvyšok zeme, ktorý zostáva odhaliť,
je to čo bolo na počiatku;
pri prameni najdlhšej rieky
hlas ukrytého vodopádu
a deti v korune jablone
nepoznané, lebo ich nikto nehľadal,
ale začuté, napoly začuté v tichu
medzi dvoma vlnami mora.
T. S. Eliot
 
Hľa, stojí za naším múrom, nazerá oknom, díva sa cez mreže. Môj milý sa ozval a povedal mi: Vstaň moja milovaná, kráska moja a poď! Pozri, zima už skončila, dážď ustal, je preč. Na zemi sa zjavujú kvietky, priblížil sa čas spevu. Hlas hrdličky už počuť v našom kraji. Figovník farbí svoje mladé plody, vinič kvitne a vonia. Vstaň moja milovaná, kráska moja, a poď.
Veľpieseň
 
Prečo hovorí: Vstaň, prečo: Poď? Ja som kvôli tebe znášal zúrivosť búrok, ktoré boli určené tebe, moja duša sa kvôli tebe stala smutnou až na smrť. Zlomil som osteň smrti, rozviazal putá podsvetia, vstal som z mŕtvych. Preto ti hovorím: Vstaň, poď, blízka moja, moja krásna, holubica moja, lebo hľa, zima pominula, dažde ustali, kvety vidíme na zemi. Vstal som z mŕtvych, búrka bola utíšená, a vám bol vrátený pokoj.
Origenes
 
Láska sama nemôže zotrvať v bezprostrednom vzťahu, Trvá v striedaní aktuálnosti a latencie. Človek, ktorý bol ešte pred chvíľou jedinečný a nepodmienený, je teraz znovu „on“, či „ona“.
Martin Buber

1 MÁJ

Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Homília z cyklu meditácií nad Veľpiesňou

Breviár milencov
 
Prečo mám chodiť ako zahalená prostitútka pri stádach tvojich druhov?
Holubica moja, ukáž mi svoju tvár
Veľpieseň
 
Medzi duchovnými darmi je jeden najväčší – slovo poznania podľa Svätého Ducha. Hlavné dielo toho poznania spočíva v tom, čo sa píše v Matúšovom evanjeliu: „Nikto nepoznal Syna, iba Otec, ani nikto nepoznal Otca, iba Syn, a ten komu by to chcel Syn zjaviť.“
Origenes
 
Aby si došiel ta, kde si, odtiaľ kde nie si,
musíš ísť cestou, na ktorej niet extázy.
Ak sa máš dostať k tomu čo nepoznáš,
musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania.
Ak máš mať to, čo nemáš,
musíš isť cestou pozbavenia.
Ak sa máš dostať k tomu čo nie si.
Musíš ísť cestou, na ktorej nie si.
A to, čo nevieš, je jediné čo vieš,
a to, čo máš, je jediné, čo nemáš,
a to kde si, je tam, kde nie si.
T. S. Eliot East Coker

24 APRÍL

Bohoslužby Kaplnky
Homília Pavol Jurčo
Po bohoslužbách bude výročné stretnutie
 
Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.
Nech už viac nepočujem
o múdrosti starcov to radšej o ich bláznovstve,
o strachu zo strachu, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.
T.S. Eliot
 

17 APRÍL

Bohoslužby Vzkriesenia s eucharistiou
Slovo: Daniel Pastirčák
 
Koniec života, totiž smrť, môže byť rozumným cieľom iba vtedy, keď je život buď tak žalostný, že je človek nakoniec rád že konečne skončí, alebo ak existuje presvedčenie, že slnko s rovnakou dôslednosťou s akou stúpalo k poludniu, hľadá svoj západ, „aby svietilo vzdialeným národom“. Ale schopnosť veriť sa v dnešnej dobe stala tak obťažným umením, že sa- hlavne pre vzdelanú časť ľudstva – stalo takmer neprístupným.
Až príliš sme si zvykli na myšlienku, že čo sa týka nesmrteľnosti, existujú rôzne, vzájomne si odporujúce názory, a žiadne presvedčivé dôkazy. No tí spomedzi vzdelancov, ktorí myslia, vedia celkom presne, že taký dôkaz je filozoficky nemožný. Nemôžeme o tom „vedieť“ vôbec nič.
C. G. Jung
 
Skúsenosť klinickej smrti bola obratom v mojom živote.
Na elektroencefalograme videli rovnú čiaru a vyhlásili ma za „klinicky mŕtveho“. Práve táto skúsenosť smrti, ak to tak môžem povedať, sa pre mňa stala novým začiatkom života.
V tomto „dobrodružstve“ sa mi sprístupnila realita, o ktorej som nikdy nepočul, a ktorú vo mne nijaké slovo nemôže vyvolať: skúsenosť Ja som, ktoré nie je skúsenosťou niečoho, čo možno vlastniť – skúsenosť svetla, ktoré nie je niečím, čo by sa dalo vidieť.
„Čo to je?“
Stalo sa to v Istambule. Opýtal som sa na to patriarchu Atenagora. Dal mojej skúsenosti ústa a tvár: alfa a omega, tvár Krista – Ja som… Bol to začiatok dlhej cesty.
Jean Yves Leloup

15 APRÍL

Meditácia Veľkého piatku

Krátka púť k lesnej kaplnke
Modlitby za Ukrajinu
Slovo Daniel Pastirčák
Video – meditácia Ján Šicko
 
Ľudstvo pochádza od jedného Autora
a predstavuje jediný zväzok.
Ak zomrel človek, kapitola jeho života
nebola vytrhnutá z knihy,
bola preložená do lepšieho jazyka.
Každá kapitola musí byť preložená.
Boh používa rôznych prekladateľov.
Niektoré texty sú preložené starobou,
niektoré chorobou, iné vojnou,
či tragickou nehodou.
Božia ruka je však vo všetkých prekladoch.
Jeho ruka napokon zozbiera a spojí
všetky roztratené listy, pre tú jedinú knižnicu,
kde každá kniha bude ležať
otvorená jedna pred druhou.
Žiadny človek nie je ostrov, uzavretý do seba,
každý je súčasťou kontinentu, patrí k pevnine.
Keď more odplaví hrudu, pevnina sa zmenší.
Smrť každého človeka ma umenšuje,
lebo som súčasťou ľudstva.
Nepýtaj sa teda komu zvonia do hrobu, tebe zvonia.
John Donne 17. Meditácia

10 APRÍL

Bohoslužba Kaplnky
Homília Zuzana Mojžišová
 
KLUB
Hosť – Jozef Hašto
O post traumatickom syndróme
i o príbehu Hedvigy Malinovej
 
Anebo si tím způsobem paměť představuje to, co je cítit tělesným dotykem, i poté, co se to od nás vzdálí. Zmíněné věci samosebou do paměti nevcházejí – jen jejich obrazy jsou podivuhodnou rychlostí zachytávány a ukládány jako v nějakých podivuhodných schránkách a podivuhodným způsobem se při vzpomínání vybavují.
Svätý Augustín: Vyznania

3 APRÍL

Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Homília – Daniel Pastirčák
Z cyklu Breviár milencov – meditácie nad Piesňou piesní
 
Kristus nemal zhovievavosť s mechanickými systémami, ktoré s ľuďmi nakladajú, akoby to boli veci, preto s jedným nakladajú tak ako s druhým: Pre neho neboli zákony, boli iba výnimky, akoby každý človek bol vo svete jedinečný.
Oscar Wilde
 
Kresťanstvo sa spočiatku javí ako samá morálka, samí predpis o povinnostiach, vine, o cnosti, a predsa z toho všetkého napokon vedie k ničomu, čo je za všetkým tým – k ríši, v ktorej sa o tých veciach nehovorí, a ak, tak iba ako o žarte. Tam sú všetci naplnení tým čomu hovoríme dobro, tak ako je zrkadlo naplnené svetlom. Sú príliš zamestnaní pohľadom na zdroj, z ktorého to všetko pramení. To však už je blízko onoho dejiska, kde naša cesta opúšťa tento svet.
C. S. Lewis
27 MAREC
Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo
 
Kedysi pred internetom sme si mysleli, že za ľudskú hlúposť môže nedostatok informácií. Tak v tom to nebolo.
Milan Lasica
 
Beda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobré zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu, horké pokladajú za sladké a sladké za horké.
prorok Izaiáš
 
Prvý krok smerom k Bohu, ktorý je Pravdou, je spoznávať pravdu o sebe. A ak som zlyhal, tak prvým krokom je spoznávať moje zlyhanie.
Thomas Merton
 
A preto, hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč a pravde, miluje pravdu, rozprávaj pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti.
Ján Hus
 
20 MAREC
Bohoslužby Kaplnky
Homília Alica Rosová
 
Božou slávou je živý človek a životom človeka je vzhliadať k Bohu .
Najprv si musíš udržať svoju ľudskú úroveň a až potom získať podiel na Božej sláve, lebo nie ty si stvoril Boha, ale Boh stvoril teba.
Sv. Irenej 2.stor n.l.
 
Po fcb sa šíri správička o zaujímavej odpovedi antropologičky Margaret Mead na otázku čo považuje za prvý prejav kultúrnej ľudskej civiliácie. Študenti, vraj, očakávali odpoveď ohľadne vzniku zdobenej keramiky. Ona však odpovedala, že prvým objaveným znakom prítomnosti ľudskej kultúry bol objav zahojenej stehennej kosti po zlomenine. Vysvetlila to tým, že žiadne zviera nie je schopné prežiť v prírode zlomeniu tak veľkej kosti nohy. Jej zahojenie znamenalo, že tam bol prítomný niekto, kto zostal so zraneným a postaral sa o jeho prežitie v dobe, kým sa zlomenina zahojila.
8 MAREC

Drahí moji priatelia Kaplnky

Od 24. 2. sa svet ocitol v šoku. Stalo sa to, o čom sme verili, že sa nesmie

nikdy stať. Z vôle Kremľa sa svet ocitol na hranici svetovej vojny.

Obetným baránkom tej vôle sa stal národ Ukrajiny. Ukrajina je posiata ranami. Dnes trpí a bojuje i za nás. Jej bolesť prebudila svet. Dnes viac než kedykoľvek pred tým cítime, že ľudský svet predstavuje jedno telo:

Keď trpí jeden úd, trpia s ním všetky údy.

Rozhodli sme sa, že budem konať, čo je v našich silách. Keďže potreba je naliehavá, posielame už dnes 3000 E, z účtu Kaplnky. Dve tretiny sumy posielame do Prešova. Odpovedáme tým na prosbu kazateľa CB Martina Jurču, otca nášho Pavla. Prešovský Cirkevný zbor pomáha spriateleným zborom za Ukrajinskými hranicami, v Svaljave a Mukačeve. Do tých zborov prichádzajú desaťtisíce ľudí z východu Ukrajiny aby unikli pred plazivým jazykom vojny.

Druhú časť zbierky posielame mládežníckej organizácii Mládež pre Krista do ranču v Kráľovej Lehote. Prosba k nám prišla od priateľa, kazateľa CB Slava Polohu. V Kráľovej lehote už prijali 19 a čakajú ďalších 40 utečencov. Peniaze budú použité na výdavky spojené s ich zaopatrením.

Kaplnka na túto nedeľu vyhlasuje zbierku. Prineste si prosím na bohoslužby sumu, ktorú ste sa rozhodli darovať. Obe projekty môžete podporiť, poslaním daru na účet Kaplnky – SK0911000000002925894471 s variabilným symbolom 123

Nech je Boh nádeje a pokoja s vami v tomto temnom čase. Moc lásky ktorá je pripravená obetovať seba, postavme proti moci pýchy, ktorá je pripravená obetovať všetkých ostatných.

V mene staršovstva Kaplnky

Daniel Pastirčák

> Aktuality

Cirkev Bratská 100 rokov

Milí bratia a sestry, milí priatelia, dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali…

Zaježová 2024

 V lete sa opäť uskutoční pravidelný pobyt Kaplnky v Zaježovej…