> Aktuálne oznamy

Milé priateľky, milí priatelia Kaplnky, tu môžete nájsť aktuálne oznamy Kaplnky :

  1. Novinky z Kaplnky Jún nájdete tu 
  2. Tím Kaplnky sa rozhodol posunúť začiatok bohoslužieb od 5. mája na 18:00. Veríme, že tento nový čas nám umožní lepšie využiť svetlo a teplo letných nedeľných poobedí. 
  3. 100 rokov CB v Bratislave 
  4. Od 10. júna do 10. septembra bude mať Daniel P. sabbatical. Počas neho sa bude dokonca nachádzať mimo Bratislavy. Do polky júla bude s nami náš priateľ a teológ Josef Sýkora.
  5. V lete sa opäť uskutoční pravidelný pobyt Kaplnky v Zaježovej 8-12. augusta. Našim hosťom bude náš priateľ a kazateľ Janči Máhrik. Budeme sa spolu zamýšľať nad rolou viery pri šírení pokoja. 

      Najbližšie stretnutie na Cukrovej  – nedeľa 18:00 hod

  • Od 5.5.2024 stretnutia sú v nedeľu o 18:00 hod
  • 21.7. – Jana Camara
  • 28.7. – Pavol Jurčo

> Kázne

21 JÚL

Slovo: Jana Camara
 
„Už v detstve vkladá Boh do sŕdc ideál pravdy a dobra: v tom spočíva pravá a večná mladosť ducha! Tí, čo napriek prehrám a sklamaniam zostanú verní tomuto ideálu, zostávajú stále mladí, i keď sa míňajú roky ich života.“ — Ján Pavol II. 264. pápež katolíckej cirkvi 1920–2005
 
„Znášať utrpenie znamená mať s Bohom spoločné tajomstvo.“ — Søren Kierkegaard
 
„Spravodlivosť bez moci je bezbranná, moc bez spravodlivosti je tyrania.“ — Blaise Pascal

14 JÚL

Slovo: Josef Sýkora
 
“Ak si dealer, som mimo hry
Ak si liečiteľ, som zlomený a chromý
Ak je tvoja sláva, hanba musí byť moja
Chceš to tmavšie
My zabíjame plameň zdroja
Vyvýšené, posvätené
Buď meno sväté
Zneuctené, ukrižované
V ľudskom skelete
Milión sviečok horí
Pre pomoc, ktorú nedostanete
Chceš to tmavšie
Hineni, Hineni
Som pripravený, Pane môj”
Leonard Cohen

7 JÚL

Byzantská ikona Krista Ženícha
 
Slovo: Josef Sýkora
 
“Boh nie je na strane mocných ako Všemohúci. Boh je na strane slabých ako záchránca, ktorý je s nimi solidárny. Živý Boh si vyvolil tých, ktorí sú slabí a odmietol mocných.”
Jürgen Moltmann

30 JÚN

Slovo: Josef Sýkora
 
” V tichu Boh prestáva byť objektom a stáva sa skúsenosťou.” Thomas Merton

23 JÚN

Slovo: Josef Sýkora
 
Keď bol rabín Jicchak Meir ešte malý, pristúpil k nemu raz dospelý chasid a blahosklonne mu hovorí: “Dám ti zlatku, keď mi dokážeš povedať, kde prebýva Boh.” Jicchak Meir vzhliadol a povedal: “A ja ti dám dve zlatky, keď mi povieš, kde Boh neprebýva.”

16 JÚN

Slovo: Josef Sýkora
 
Večierka je otvorená,
zastavíš sa po balíček cigariet.
Nefajčíš a ani nechceš.
Hej, skontroluj si výdavok.
Oblečená ako autohavária,
kolesá sa točia, ale si dolu hlavou.
Hovoríš, že ti nevadí, keď ťa udrie,
lebo keď to bolí, vieš, že žiješ.
Je to tak?
z piesne Ďaleko, tak blízko, U2

9 JÚN

Slovo: Josef Sýkora
 
“Pred Bohom som len človekom… Ale som chytený v situácii, z ktorej jednoducho nie je žiadneho úniku, v pavučine, ktorú nedokážem rozbiť. Pokiaľ mám ostať človekom, niekto ma musí oslobodiť. Inými slovami, Boh sa ma nepokúša pokoriť. To, čo je v tejto situácii smrteľne urazené nie je moje ľudskosť alebo moja dôstojnosť. Ide o moju pýchu, ono marnomyseľlné prehlásenie, že všetko zvládnem sám. To je to, čo nedokážeme prijať.”
Jacques Ellul

2 JÚN

Liturgia detí
Slovo: Daniel Pastirčák
 
Podľa človeka čo je kdesi dané, inde je vzaté. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti však, to čo dávaš, ťa vôbec nezmenšuje, ale práve naopak: Zväčšuje ťa o bohatstvo ktoré rozdáš.
Dávať znamená postaviť most ponad priepasť samoty
A ak ti môžu vziať to čo dostávaš, ktože má tú moc, aby ťa obral o to, čo rozdáš?
 
Antoine de Saint Exupéry

26 MÁJ

Liturgia modlitieb
Hosť – Spevokol Kvapôčky
Homília Pavol Jurčo
 
Paradox učenia o Trojici – „Jedna podstata – tri osoby“ súvisí s problémom absolútneho a relatívneho a vyzdvihuje absolútnosť relatívneho, teda toho, čo má vzťah.
Joseph Ratzinger
 
Pre toho, kto verí v trojjediného Boha, najvyššia jednota nie je jednota strnulej uniformity. Modelom jednoty, o ktorú sa treba usilovať, nie je nedeliteľnosť atómu, najmenšej jednotky, ktorú už nie je možné ďalej deliť, ale rozhodujúcou najvyššou formou jednoty je tá jednota, ktorú vytvára láska. Jednota v mnohosti, ktorá vyrastá z lásky, je radikálnejšou, skutočnejšou jednotou ako jednota „atómu“.
Joseph Ratzinger
 
Poznanie Boha vedúceho dialóg, Boha, ktorý nie je iba Logos, ale Dia – logos, nie len myšlienka a zmysel, ale rozhovor a slovo vo vzájomnosti hovoriacich – toto poznanie presahuje antické delenie skutočnosti na substanciu ako niečo základné a na akcidenty ako niečo úplne náhodné. Teraz je jasné, že povedľa substancie stojí dialóg, relatio, ako rovnako pôvodná forma bytia.
Joseph Ratzinger

19 MÁJ

Slávnosť Letníc
Hudobná meditácia: Jonatan Pastirčák, Ronald Šebesta
Vizuálna meditácia: Ján Šicko
Slovo Daniel Pastirčák
 
Veľké tradície často uvažujú o duchovnej ceste ako o smerovaní k „miestu srdca“, k miestu, kde sa integrujú dispozície človeka – intelektuálne, afektívne i zmyslové, ale aj k „miestu Boha“, to znamená k miestu kontemplácie Absolútnej Skutočnosti, „takej, aká je“.
Celá askéza spočíva v pomalom očisťovaní srdca od jeho pút, od rozptyľujúcich a neblahých myšlienok, aby mohlo VIDIEŤ.
 
J. Y. Leloup
Pán je Duch, a kde je Duch tam je sloboda
Apoštol Pavol
 
Predstavme si podivnú rasu ľudí, u ktorých zvláštna mentálna obmedzenosť spôsobuje, že nedokážu obraz vnímať inak než objekt zložený z drobných farebných bodiek. Štúdiom ťahov štetca na obraze, objavujú čoraz zložitejšiu štruktúru vzťahov medzi jednotlivými bodkami. Vzťahy vyhodnotia a postrehnú medzi nimi isté zákonitosti. Nebola to márna práca. Zákonitosti naozaj fungujú, pokrývajú väčšinu faktov. Ak by však na základe toho usúdili, že každé vybočenie z týchto zákonov je nemožné, budú sa mýliť. Zákonitosti, ktoré vypozorovali nikdy neboli zákonom podľa ktorého autor komponoval svoje dielo. To čo oni namáhavo rekonštruovali z miliónov bodiek do omračujúcej zložitosti, on vytvoril jediným bleskovým ťahom štetca, zatiaľ čo jeho oko sa sústredilo na celok plátna a jeho myseľ napĺňala zákony kompozície, o ktorých pozorovatelia počítajúci bodky nemali ani potuchy.
Henry Bergson
 
Sloboda človeka zahŕňa v sebe slobodu zaujať stanovisko k sebe samému a na tento účel sa od seba samého najprv dištancovať.
Victor Frankl

12 MÁJ

Bohoslužby Kaplnky
s diskusiou po bohoslužbách
Hosť Kaplnky ROBERT BEZÁK
 
Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché.
Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je…
Jean-Yves Leloup
 
To najvzácnejšie netreba hľadať,
ale čakať naň.
Kvalita našej pozornosti
sa rodí z kvality nášho čakania
alebo z kvality našej túžby.
Pozornosť je teda
iné pomenovanie Lásky,
ktorej nestačia
emócie či dobré úmysly,
ale je každodenným
stretávaním toho, čo je,
toho čím sme.
Jean -Yves Leloup
 
Trpezlivosť s druhými je láska,
trpezlivosť so sebou samým je nádej,
trpezlivosť s Bohom je viera.
Adel Bestavros

5 MÁJ

ZMENA ČASU BOHOSLUŽIEB V LETE – 18,00
Liturgia detí
Slovo Daniel Pastirčák
 
Urobil si ma nekonečným, v tom si našiel potešenie. Túto krehkú nádobu neustále vyprázdňuješ a napĺňaš ju vždy novým životom.
Nosil si túto útlu trstinovú flautu cez hory a doly a vydychoval si ňou večne nové melódie.
Pod nesmrteľným dotykom tvojich rúk zažíva moje malé srdce radosť bez medzí a rodí sa v ňom nevýslovná reč.
Tvoje nesmierne dary môžem preberať iba do týchto malých dlaní. Veky odchádzajú a ty stále nalievaš a stále je kam liať.
Rabindranáth Thákur

28 APRÍL

Bohoslužba liturgie modlitieb
Homília: Pavol Jurčo
 
Den po dni se vnější člověk rozpadá, a ten vnitřní, Muž nebes, se rodí a roste…
Cítime na sobě jeho pohled a naše duše okamžitě ožijí pod dotekem jeho skrytého prstu. Tento záblesk ohňe je naše samota; ale váže nás k našim bratřím. To je oheň, který od letnic oživuje mystické Tělo: Každý křesťan je zároveň poustevníkem i celou církví…
Zbýva nám poznat tajemství, že vaše srdce je mou poustevnou, a že jediným zpúsobem, jak mohu dojít na poušť, je nést vaše břímě, a vám nechat své.
Thomas Merton
 
Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí
Martin Buber
 
Povinnosti a záväzky máme iba voči tomu, kto nám je cudzí: dôvernému priateľovi sme naklonení, plní lásky. Tomu, kto predstupuje pred Tvár, sa až v plnosti božej prítomnosti, svet stáva celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou – taký človek teda môže povedať “ty” Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie, a zahrnúť ich tak všetky jedným razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jediná skutočnosť. 
Martin Búber

21 APRÍL

Bohoslužby Kaplnky s diskusnou skupinou na konci.
Homília: Zuzana Mojžišová
 
Svoboda nicméně není posledním slovem. Svoboda je jen částí příběhu a polovinou pravdy. Je pouze negativním aspektem celého fenoménu, jehož pozitivním aspektem je odpovědnost. Svoboda je ve skutečnosti ohrožena tím, že zdegeneruje do pouhé libovůle, pokud není prožívána zodpovědně. A proto doporučuji, aby socha Svobody na východním pobřeží byla doplněna sochou Zodpovědnosti na pobřeží západním.
Viktor Frankl

14 APRÍL

Bohoslužby Kaplnky s diskusiou o kázni v skupine po bohoslužbách
Slovo: Pavol Jurčo
 
Moderná spoločnosť sa už nezaobíde bez diktatúry hluku. Hluk nás ukolíše v ilúzii lacnej nezávislosti, zatiaľ čo nám vytrháva slobodu… Bez hluku upadá postmoderný človek do tupého nástojčivého nepokoja. Zvykol si na permanentný hluk v pozadí, ktorý ho znechucuje, no zároveň upokojuje… Hluk mu poskytuje istotu ako droga, od ktorej sa stal závislým. Rozrušenie sa stáva upokojujúcim prostriedkom, sedatívom, morfiovou pumpou… Hluk je však nebezpečný klamlivý liek, diabolská lož, ktorá pomáha človeku vyhnúť sa konfrontácii so sebou samým vo svojej vnútornej prázdnote
Robert Sarah
 
Uteč, mlč a stále sa modli. Lebo to sú pramene bezhriešnosti
Arsenius

7 APRÍL

Liturgia detí
Slovo: Daniel Pastirčák
 
Pokiaľ ide o ľudí, otrok sa poslušnosťou nestáva väčšmi podobný pánovi. Naopak, čím je poddajnejší, tým väčšia je vzdialenosť medzi ním a tým kto rozkazuje.
Vo vzťahu človeka k Bohu je to inak. Ak je rozumné stvorenie úplne poslušné, stáva sa dokonalým obrazom Všemohúceho v miere, v akej jej to prináleží.
Boh nás stvoril ako autonómnych, aby sme sa mohli vzdať autonómnosti prostredníctvom lásky.
Pre dokonale poslušného človeka predstavuje ľudská schopnosť slobodnej voľby nekonečnú cennosť.
Simene Weil

31 MAREC

Bohoslužby Vzkriesenia
Homília Pavol Jurčo
 
Nádej je založená na skúsenosti. Na skúsenosti bezhranična v samotnom jadre našich ohraničení. Na skúsenosti bezčasovosti v samotnom strede času. Na skúsenosti toho, čo sa v minulých storočiach nazývalo Večný Život, ktorý je v samotnom jadre toho, čo dnes voláme smrteľným životom.
 
Jean – Yves Leloup

29 MAREC

Veľký Piatok
Divadelná meditácia − SĽUK
Homília − Kráčať svojou kalváriou
Daniel Pastirčák
 
Smutnú má pán Ježiš,
smutnú on má cestu,
vedú ho, vlečú ho
k Jeruzalem mestu.
Po trikrát zapiera
Peter svojho Pána,
kohút keď zaspieva,
tak plače do rána.
Súd s pánom Ježišom
trval tri hodiny,
a Pilát uznal
že Kristus je nevinný!
Ľudová pieseň

24 MAREC

Liturgia modlitby
so spomienkou na Soňu Tomašových
Slovo: Daniel Pastirčák
 
Deň za dňom sa môj vonkajší človek rozpadá, a ten vnútorný, človek neba, sa rodí a rastie… Cítime na sebe jeho pohľad, a naše duše v okamihu ožívajú pod dotykom jeho prstu. Ten záblesk ohňa je naša samota; viaže nás však k naším bratom. To je oheň, ktorý od Letníc oživuje mystické Telo: Každý kresťan je zároveň pustovníkom i celou cirkvou… Zostáva nám poznať tajomstvo, že vaše srdce je mojou pustovňou, a že jediný spôsob ako môžem odísť na púšť, je niesť vaše bremeno a vám ponechať to svoje.
Thomas Merton
 
Jeden malý roľník z Galiley si predstavil, že na svoje plecia vezme bremeno celého ľudstva; A nie len to, on to aj uskutočnil, takže ktokoľvek sa dnes dostane do styku s jeho osobnosťou, aj keď nezohne koleno pred jeho kňazmi, predsa zbadá, že mu akýmsi záhadným spôsobom bola zotretá škvrna hriechov a ako výmena
sa mu zjaví krása vlastnej bolesti.
Oscar Wilde
 
Sú chvíle keď musíme dať svoj hlas modlitbám, ktoré trpiaci človek nemôže vysloviť.
V momentoch extrémnej bolesti, Božia láska zväčša nemôže byť vnímaná inak, ako prostredníctvom tela obyčajných ľudí ako som ja a ty. V tom zmysle sa naozaj môžme prejavovať ako Telo Kristovo.
Philip Yancey

17 MAREC

Hosť kaplnky – Pavel Hošek
Homília Pavel Hošek
 
Diskusia s Pavlom v kaviarni, aj o jeho novej knihe Evanjelium podľa Hrabala

10 MAREC

Bohoslužby Kaplnky
Po bohoslužbách diskusia o homílii v skupine
Homília: Pavol Jurčo
 
V Cirkvi vždy existovalo napätie medzi dvoma myšlienkovými svetmi, ktoré stoja proti sebe, hoci si navzájom neprotirečia.
Na krajnej pravici sa mračia teológovia, ktorí chcú ustrážiť pravovernosť a obsah zjavenia zachovať v zapečatenej nádobe, aby ho mohli podať ďalej taký, aký ho dostali, bez najmenšieho porušenia. Sú od prírody podozrievaví a stavajú sa nepriateľsky ku všetkému o čo sa pokúša druhá skupina. V nej sú tí, ktorí sa orientujú nie tak na vieroučné dedičstvo ako na myšlienku apoštolátu a nezdôrazňujú definície, tradície a staré úctyhodné obyčaje, ale myšlienku, že náš vek – náš možno viac než hociktorý iný, čaká na evanjelium a túži, aby mu bolo hlásané.
Francois Mauriac

25 FEBRUÁR

Kaplnka – Liturgia modlitby
Krása sveta je v dnešných dňoch v krajinách obývaných bielou rasou takmer jedinou cestou, ktorou môžeme vpustiť Boha. Pocit krásna, akokoľvek znetvorený, deformovaný a pošpinený, je naďalej prítomný v srdci človeka ako hnacia sila. Je prítomný vo všetkých veciach svetského života. Ak by sa stal autentickým a čistým, preniesol by jediným pohybom celý svetský život k Božím nohám, umožnil by úplné vtelenie viery.
Simone Weil
 
Boh stvoril všetko krásne vo svojom čase, a do srdca človeka vložil večnosť. Človek však nevystihne od počiatku až po koniec dielo, ktoré koná Boh.
Kohelt
 
Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piane, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.
 
Hermen Hesse

18 FEBRUÁR

Homília: Róbert Bezák
Po bohoslužbe rozhovor o téme kázne s Rôbertom Bezákom
 
Hudba je posvätná, každý koncert je ako omša. Aký sme bývali kedysi všetci šťastní, zabudli sme na všedné starosti, v očakávaní prvého pohybu taktovky sme boli ako jedno telo – jediný dych – len my a nástroje spojené v jedinú vitálnu silu. Nikdy sme sa na dirigenta nedívali, nebolo to potrebné, bol v našom vnútri. Koľko lásky bolo medzi nami a dirigentom. Lásky, po ktorej dnes, ako vidíte, niet ani stopy. Medzi mnou a mojimi hráčmi je len nedôvera, stojíme jeden proti druhému. Pochybnosť, ktorá ničí vieru a potom prichádza nedostatok úcty – závisť, pohŕdanie a hnev, kvôli niečomu, čo je už dávno stratené a čo sa už nikdy neobjaví. Hráme spolu, no spája nás len nenávisť – ako v rozbitej rodine.
Frederico Fellini Skúška orchestra
 
Nepodceňujme obťažnosť súcitu. Súcitiť je ťažké, pretože si to vyžaduje vnútornú schopnosť ísť s druhými tam, kde sú slabí, zraniteľní, opustení, a zlomení.
Na utrpenie však normálne reagujeme inak: snažíme sa zbaviť sa ho útekom alebo hľadaním nejakého rýchleho riešenia.
 
Henri Nouwen.
Podľa človeka čo je kdesi dané, inde je vzaté. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti však, to čo dávaš, ťa vôbec nezmenšuje, ale práve naopak: Zväčšuje ťa o bohatstvo ktoré rozdáš. Tak ten, kto miluje ľudí skrze Boha, miluje každého nekonečne viac ako ten, kto miluje len jedného a ponúka svojmu druhovi úbohé políčko svojej osoby.
 
Antoine de Saint Exupéry

11 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky s diskusnou skupinou k téme homílie
Slovo: Pavol Jurčo
 
Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty: v tom je rovnosť – ktorá nemôže byť v žiadnom cite -, rovnosť všetkých, ktorí milujú – od toho najmenšieho, až k tomu najväčšiemu, a od toho, ktorého život, blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierneho: milovať všetkých ľudí
Martin Buber
 
Peklo sú tí druhí.
J. P. Sartre
 
K neživotným mechanickým systémom, ktoré s ľuďmi nakladajú, akoby to boli veci, preto s jedným nakladajú tak ako s druhým, nemal Kristus zhovievavosť: Pre neho neboli zákony, boli iba výnimky, akoby ktorýkoľvek človek bol na svete jedinečný.
Oscar Wilde
 

4 FEBRUÁR

Liturgia Detí s Eucharistiou
Slovo: Daniel Pastirčák
 
Nikdy nepremeškaj pohľad na čokoľvek, čo je krásne. Krása je Božím rukopisom – sviatosťou na okraji cesty. Vítaj ju v každej čistej tvári, na každej čistej oblohe, v každom čistom kvietku a ďakuj za ne Bohu, ako za kalich požehnania.
Ralph Waldo Emerson
 
Krása je večnosť hľadiaca sama na seba v zrkadle
Khalil Gibran
Krása sveta je v dnešných dňoch v krajinách obývaných bielou rasou takmer jedinou cestou, ktorou môžme vpustiť Boha
Pocit krásna, akokoľvek znetvorený, deformovaný a pošpinený, je naďalej prítomný v srdci človeka ako hnacia sila. Je prítomný vo všetkých veciach svetského života. Ak by sa stal autentickým a čistým, preniesol by jediným pohybom celý svetský život k Božím nohám, umožnil by úplné vtelenie viery.
Simona Weil
 
Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnuteľný
okamih, okamih v čase i mimo času,
okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla.
Hudba, ktorú počúvame tak hlboko,
Že ju nepočujeme ale stávame sa tou hudbou,
Pokiaľ hudba trvá.
T. S. Eliot
 
Bolo to na jednom koncerte, hrali nádhernú starú hudbu, a vtom sa mi v piáne, medzi dvoma taktami, hranými na drevených dychových nástrojoch, náhle znovu otvorila brána k onomu svetu, letel som nebom a uzrel Boha pri diele, trpel som blaženou bolesťou a už som sa nebránil ničomu vo svete, ničoho vo svete som sa už nebál, so všetkým som bol zmierený, všetkému som odovzdával svoje srdce. Netrvalo to dlho, možno štvrťhodinu, ale vrátilo sa to v snoch onej noci a od tej doby po všetky tie pusté dni občas ukradomky zažiarilo, videl som to tu i tam prechádzať mojím životom ako zlatú božskú stopu, temer vždy hrubo zanesenú bahnom a prachom, hneď nato znova osvetľujúcu cestu zlatými iskrami akoby sa už nikdy nemala stratiť, no predsa čoskoro znova stratenú v hlbinách.
 
(Herman Hesse Stepný vlk)

28 JANUÁR

Liturgia modlitby s Eucharistiou
Budeme prednášať Bohu modlitby, ktoré ste vložili do modlitebnej schránky
Homília: Pavol Jurčo
Viera je schopnosť vnímať skutočnosť ako oslovenie: snaha načúvať, učiť sa porozumieť, byť pripravený odpovedať. Som presvedčený, že je to tá vôbec najvzácnejšia (a zároveň najzaujímavejšia, najdobrodružnejšia) možnosť, ktorú ľudstvo ponúka: žiť svoj život ako dialóg, v stálom načúvaní a odpovedaní, žiť pozorne a zodpovedne.
Tomáš Halík
Pravá viera nespočíva v poznaní, ale v dôvere. Nie je to vypočítavosť, ale odvaha. Presnejšie, vidí svet “od Boha a smerom k Bohu.” Posudzovanie sveta pred Božou tvárou. Čo znamená, že sa zameriava na prichádzajúce Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Veriť v tohto Boha, v toto kráľovstvo, dôsledne znamená nenechať svet v jeho stave, ale možné uskutočňovať a nemožné umožňovať. Viera o zázrakoch neuvažuje ako o čarovných záhadách, ale ako o nových životných šanciach, ktoré sa vo viere stávajú možnými a skutočnými.
Ján Milíč Lochman
 
Viera má určite pravdu, keď pred ľudským zrakom i mysľou prezentuje nesmiernosť a nedostižnosť Boha; no viera učí aj o Božej blízkosti, ba bezprostrednosti, a práve blízkosť musí byť empirická, ak nemá byť celkom bezvýznamná. Skutočne poznávam iba to, čo na mňa pôsobí. Čo na mňa nepôsobí, nemusí ani existovať.
C. G. Jung
Lebo poznám iba jeden plodný skutok – modlitbu, ale viem aj to, že každý skutok je modlitbou, ak je vrúcnym darom, ktorým sa človek uskutočňuje. Si ako vták, čo si stavia hniezdo, a hniezdo je teplé, ako včela čo znáša med, a med je sladký, ako človek, čo hnieti vázu láskou k váze, teda čistou láskou, teda modlitbou.
 
Ak teda cítiš pri sebe lásku, hoci je zbytočná, a ak ju opätuješ, kráčať budeš v lúčoch jasu. Lebo hlboká je modlitba, na ktorú odpovedá ticho, ak je pravda, že existuje Boh.
Antoine de Saint-Exupéry

21 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Po bohoslužbách je možnosť zúčasniť v skupine rozhovoru nad témou homílie
Homília – Zuzana Mojžišová
 
Nemůžete si vzít všechna zavazadla na všechny cesty, které máte před sebou. Nežijeme ve světě, kde všechny cesty jsou spirály a jestliže po nich jdeme dostatečně dlouho, přibližujeme se ke středu, který nakonec nalezneme. Žijeme spíše ve světě, kde se každá cesta po několika kilometrech dělí na dvě, každá z nich po chvíli opět na dvě další a na každém z těch rozcestí stojím před rozhodnutím…
C. S. Lewis, Velký rozvod nebe a pekla

14 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky.
Diskusia ku kázni po bohoslužbe
Slovo: Pavol Jurčo
 
Tradícia je udržiavaním ohňa nie uctievaním popola.
Gustav Mahler
 
Súčasný človek sa vyznačuje predovšetkým nedostatkom zmyslu pre kontinuitu, ktorý je pre tvorivý život tak nesmierne dôležitý. Nepovažuje sa za súčasť histórie. Cenu pre neho má iba prítomnosť. A to, že stratil vedomie kontinuity ho ochromuje. Existuje nejaká cesta ku oslobodeniu a slobode? Mystická cesta je vnútornou cestou v ktorej sa človek snaží spojiť s “neviditeľnou skutočnosťou” “zdrojom bytia”, “miestom ticha”. Pod povrchom nachádza stred z ktorého môže objímať všetky bytosti a zakúšať zmysluplné prepojenie so všetkým čo existuje
Henri Nowen
 
Svätý Pavol povedal “sme jedno telo v Kristovi.” Každý človek je súčasťou mňa, pretože ja som súčasťou a členom celého ľudstva. Každý kresťan je súčasťou môjho tela, lebo sme údmi Krista. To, čo robím, robím aj pre nich, s nimi a prostredníctvom nich. To, čo robia oni, sa deje vo mne a skrze mňa a pre mňa
Thomas Merton

7 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky – Sviatok Klaňania kráľov
Slovo Daniel Pastirčák
 
Boli sme tou cestou vedení k Narodeniu, alebo k Smrti?
Určite to bolo Narodenie
mali sme dôkazy a žiadnu pochybnosť.
Vídaval som narodenie i smrť, no myslel som si, že sú odlišné,
toto Narodenie však
bolo pre nás ťažkou trpkou agóniou ako Smrť, naša smrť.
T. S. Eliot Jorney of the Magy
Najvyšším cieľom civilizovaného človeka
je zjednotiť dôsledný skepticizmus
s hlbokou vierou
T. S. Eliot
 
V mojom počiatku je môj koniec
Láska je najbližšia sama sebe,
keď na tu a teraz prestáva záležať.
Starí ľudia by mali byť objaviteľmi.
Na tu a teraz nezáleží.
A musíme byť stále a stále v pohybe,
k novému sústredeniu
na ďalšie spojenie, hlbšiu jednotu
cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť,
hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
čajky a delfína.
V mojom konci je môj počiatok
T. S. Eliot: East Coker

> Aktuality

Cirkev Bratská 100 rokov

Milí bratia a sestry, milí priatelia, dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali…

Zaježová 2024

 V lete sa opäť uskutoční pravidelný pobyt Kaplnky v Zaježovej…

> Nahrávky