> Aktuálne oznamy

Milé priateľky, milí priatelia Kaplnky, tu môžete nájsť aktuálne oznamy Kaplnky :

  1. Novinky z Kaplnky január nájdete tu 
  2. Bližšie a ostatné info nájdete v Novinkách z Kaplnky – zkontrolujte si, prosím, že ste dostali júlovo-augustové číslo (môže sa stať, že sa vám doručuje do “reklamy”).
  3. Od februára bude opäť možnosť pridať sa na N+1 stretnutia vysokoškolákov a mladých profesionálov pri Biblii a rozhovoroch o viere a živote. Spolu budeme preberať biblickú knihu Skutkov apoštolov. Prihlásiť na tieto skupiny, sa dá cez vysvietený QR kód, cez Jakuba Uhlíka, alebo Pavla Jurča. Kontakt: uhlik.j@gmail.com alebo 0908 181 162.
  4. Aby sa udržiavalo čistotné a hygienické prostredie tu v kostole došlo ku rozhodnutiu, že psíkovia sa môžu zdržiavať so svojimi pánmi vo vestibule, alebo na 1.poschodí.  Zároveň vás teda prosíme, aby ste psíkov neprinášali do mietností s kobercami, a to najmä do hlavnej sály ako ani na 2.poschodie.

Najbližšie stretnutia na Cukrovej:

  • 4.2. Škaredé a krásne – Pastirčák D. – Liturgia detí

    11.2. Spoločenstvo silných a slabých – Jurčo P. – Liturgia dialógu

    18.2. Jedni neste bremená druhých – Bezák R.

> Kázne

28 JANUÁR

Liturgia modlitby s Eucharistiou
Budeme prednášať Bohu modlitby, ktoré ste vložili do modlitebnej schránky
Homília: Pavol Jurčo
Viera je schopnosť vnímať skutočnosť ako oslovenie: snaha načúvať, učiť sa porozumieť, byť pripravený odpovedať. Som presvedčený, že je to tá vôbec najvzácnejšia (a zároveň najzaujímavejšia, najdobrodružnejšia) možnosť, ktorú ľudstvo ponúka: žiť svoj život ako dialóg, v stálom načúvaní a odpovedaní, žiť pozorne a zodpovedne.
Tomáš Halík
Pravá viera nespočíva v poznaní, ale v dôvere. Nie je to vypočítavosť, ale odvaha. Presnejšie, vidí svet “od Boha a smerom k Bohu.” Posudzovanie sveta pred Božou tvárou. Čo znamená, že sa zameriava na prichádzajúce Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Veriť v tohto Boha, v toto kráľovstvo, dôsledne znamená nenechať svet v jeho stave, ale možné uskutočňovať a nemožné umožňovať. Viera o zázrakoch neuvažuje ako o čarovných záhadách, ale ako o nových životných šanciach, ktoré sa vo viere stávajú možnými a skutočnými.
Ján Milíč Lochman
 
Viera má určite pravdu, keď pred ľudským zrakom i mysľou prezentuje nesmiernosť a nedostižnosť Boha; no viera učí aj o Božej blízkosti, ba bezprostrednosti, a práve blízkosť musí byť empirická, ak nemá byť celkom bezvýznamná. Skutočne poznávam iba to, čo na mňa pôsobí. Čo na mňa nepôsobí, nemusí ani existovať.
C. G. Jung
Lebo poznám iba jeden plodný skutok – modlitbu, ale viem aj to, že každý skutok je modlitbou, ak je vrúcnym darom, ktorým sa človek uskutočňuje. Si ako vták, čo si stavia hniezdo, a hniezdo je teplé, ako včela čo znáša med, a med je sladký, ako človek, čo hnieti vázu láskou k váze, teda čistou láskou, teda modlitbou.
 
Ak teda cítiš pri sebe lásku, hoci je zbytočná, a ak ju opätuješ, kráčať budeš v lúčoch jasu. Lebo hlboká je modlitba, na ktorú odpovedá ticho, ak je pravda, že existuje Boh.
Antoine de Saint-Exupéry

21 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Po bohoslužbách je možnosť zúčasniť v skupine rozhovoru nad témou homílie
Homília – Zuzana Mojžišová
 
Nemůžete si vzít všechna zavazadla na všechny cesty, které máte před sebou. Nežijeme ve světě, kde všechny cesty jsou spirály a jestliže po nich jdeme dostatečně dlouho, přibližujeme se ke středu, který nakonec nalezneme. Žijeme spíše ve světě, kde se každá cesta po několika kilometrech dělí na dvě, každá z nich po chvíli opět na dvě další a na každém z těch rozcestí stojím před rozhodnutím…
C. S. Lewis, Velký rozvod nebe a pekla

14 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky.
Diskusia ku kázni po bohoslužbe
Slovo: Pavol Jurčo
 
Tradícia je udržiavaním ohňa nie uctievaním popola.
Gustav Mahler
 
Súčasný človek sa vyznačuje predovšetkým nedostatkom zmyslu pre kontinuitu, ktorý je pre tvorivý život tak nesmierne dôležitý. Nepovažuje sa za súčasť histórie. Cenu pre neho má iba prítomnosť. A to, že stratil vedomie kontinuity ho ochromuje. Existuje nejaká cesta ku oslobodeniu a slobode? Mystická cesta je vnútornou cestou v ktorej sa človek snaží spojiť s “neviditeľnou skutočnosťou” “zdrojom bytia”, “miestom ticha”. Pod povrchom nachádza stred z ktorého môže objímať všetky bytosti a zakúšať zmysluplné prepojenie so všetkým čo existuje
Henri Nowen
 
Svätý Pavol povedal “sme jedno telo v Kristovi.” Každý človek je súčasťou mňa, pretože ja som súčasťou a členom celého ľudstva. Každý kresťan je súčasťou môjho tela, lebo sme údmi Krista. To, čo robím, robím aj pre nich, s nimi a prostredníctvom nich. To, čo robia oni, sa deje vo mne a skrze mňa a pre mňa
Thomas Merton

7 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky – Sviatok Klaňania kráľov
Slovo Daniel Pastirčák
 
Boli sme tou cestou vedení k Narodeniu, alebo k Smrti?
Určite to bolo Narodenie
mali sme dôkazy a žiadnu pochybnosť.
Vídaval som narodenie i smrť, no myslel som si, že sú odlišné,
toto Narodenie však
bolo pre nás ťažkou trpkou agóniou ako Smrť, naša smrť.
T. S. Eliot Jorney of the Magy
Najvyšším cieľom civilizovaného človeka
je zjednotiť dôsledný skepticizmus
s hlbokou vierou
T. S. Eliot
 
V mojom počiatku je môj koniec
Láska je najbližšia sama sebe,
keď na tu a teraz prestáva záležať.
Starí ľudia by mali byť objaviteľmi.
Na tu a teraz nezáleží.
A musíme byť stále a stále v pohybe,
k novému sústredeniu
na ďalšie spojenie, hlbšiu jednotu
cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť,
hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
čajky a delfína.
V mojom konci je môj počiatok
T. S. Eliot: East Coker

> Aktuality

Cirkev Bratská 100 rokov

Milí bratia a sestry, milí priatelia, dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali…

Zaježová 2024

 V lete sa opäť uskutoční pravidelný pobyt Kaplnky v Zaježovej…

> Nahrávky