> Texty

História

28.4.2015

Začiatok – marec 2009

Semienko Kaplnky bolo zasiate na tvorivých sústredeniach. Skupina asi desiatich ľudí tu nahlas snívala budúcnosť. Tá budúcnosť je nám dnes prítomná.
V nedeľu 8. 3. 2009 sa priestor podzemného kostola na Cukrovej ulici premenil. Od kríža na stene sa do celej sály klenuli pruhy priesvitnej látky. Kríž tak v jedinom bode zviazal vzdialené body tohto malého podzemného vesmíru. Pásy látky sa premenili na lúče svetla. Počas organovej meditácie sa do stredu na kríž premietali Božie mená. V pomalom tanci sa plamienky písmen splietali do podoby tŕňovej koruny. Na Cukrovej sa začali Podvečerné bohoslužby, nádejný zárodok budúcej Kaplnky.

Vznik samostatného zboru Kaplnka – máj 2013

Na slávnosť Letníc 2013 zaznela v podzemnom kostole skladba Gavina Bryarsa „Jesus Blood never failed me yet“. Slová homílie na Ezechielov text nás preniesli do „údolia suchých kostí“, aby sme tu uvítali zázrak – suché kosti ožili. To, o čom sme snívali, sa stalo skutočnosťou. Podvečerné bohoslužby sa stali Kaplnkou – novým zborom Cirkvi bratskej v Bratislave. Suché konáre sa v pohyblivej výtvarnej inštalácii dvíhali hore, aby v srdci kríža vytvorili podobu tŕňovej koruny. Tak, ako sme prišli k tomuto miestu, pôjdeme i ďalej: „Božia moc sa dokonale prejavuje v našej slabosti.“

Z C4 do A4 - september 2014

Nové spoločenstvo si hľadalo nové miesto, kde by v nových formách života, mohlo žiť svoj sen o prepojení sakrálneho priestoru s profánnym, kultúrneho centra s miestom bohoslužieb. To miesto sme našli v A4 – nultom priestore pre súčasnú kultúru.
V nedeľu 21. septembra 2014 sa brány YMCA prvýkrát otvorili bohoslužbám Kaplnky. Ráno pred desiatou hodinou začali neútulným vchodom, medzi dvoma krčmami, prichádzať do A4 prví ľudia. Farbou zafŕkaný stôl na železných nohách sme bielym návlekom premenili na oltárny stôl, pod veľkým filmovým plátnom sme zapálili sedem sviec. Na oltár sme postavili malú kufríkovú kazateľnicu zo zrkadiel – dielo výtvarníka Jaroslava Beliša. Na les textilných pásov, v rytme hudby Philipa Glassa, Ján Šicko premietal svoju videoprojekciu. Tento dátum znamenal pre nás definitívny odchod z Cukrovej. Z C4 do A4. Zo sakrálneho do profánneho.

Z A4 k Lewisovi - október 2019

Po rokoch premýšľania a hľadania sme na tíme Kaplnky dospeli k spoločnému názoru, že je čas urobiť ďalší rázny krok na našej ceste. V uplynulom čase sme videli viacero možných priestorov, viedli sme rokovania s prenajímateľmi. Napokon sme sa, možno trochu okľukou, dostali k miestu, ktoré sa vlastne Kaplnke po celý čas prirodzene ponúka (zbory CB v Bratislave sú zriaďovateľom škôl CZŠ Narnia a BilGym C. S. Lewisa). Priestory bilgymu na Haanovej ulici 28 v Petržalke prešli výraznou rekonštrukciou pod vedením architekta Olivera Kleinerta. Budova má teraz atmosféru príjemného hipsterského priestoru. Je tam i veľká sála vhodná pre Kaplnku. Oproti priestorom A4-ky je samozrejme prostredie gymnázia nepomerne čistejšie, bez plesní, spĺňa i prísne hygienické nároky. Pri našom rozhodovaní však miesto samotné zohrávalo iba druhotnú rolu. Škola ako spoločenstvo učiteľov, študentov a ich rodičov je v prvom rade pozitívnou výzvou pre ďalší rozvoj Kaplnky. Stretajú sa tu i viaceré treťosektorové aktivity. Zdá sa nám, že spojenie života Kaplnky a života školy by mohlo priniesť ovocie užitočné rovnako pre Kaplnku i pre školu. Kaplnka by do školy vniesla prirodzený duchovný priestor – symbol jej kresťanského smerovania. Kaplnke by sa zas otvorili možnosti ponúknuť spoločenstvu ľudí okolo školy rôzne typy stretnutí, cez ktoré by mohli záujemcovia preniknúť hlbšie do tajomstiev kresťanskej existencie.