27

máj 22

27. mája 2022

Lož “mojej” pravdy

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo 

Kedysi pred internetom sme si mysleli, že za ľudskú hlúposť môže nedostatok informácií. Tak v tom to nebolo.
Milan Lasica 

Beda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobré zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu, horké pokladajú za sladké a sladké za horké.
prorok Izaiáš 

Prvý krok smerom k Bohu, ktorý je Pravdou, je spoznávať pravdu o sebe. A ak som zlyhal, tak prvým krokom je spoznávať moje zlyhanie.
Thomas Merton 

A preto, hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč a pravde, miluje pravdu, rozprávaj pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti.
Ján Hus

26

mar 22

26. marca 2022

Lož “mojej” pravdy

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo 

Kedysi pred internetom sme si mysleli, že za ľudskú hlúposť môže nedostatok informácií. Tak v tom to nebolo.
Milan Lasica 

Beda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobré zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu, horké pokladajú za sladké a sladké za horké.
prorok Izaiáš 

(viac…)
Cirkev Bratská 100 rokov

Milí bratia a sestry, milí priatelia, dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali…

Zaježová 2024

V lete sa opäť uskutoční pravidelný pobyt Kaplnky v Zaježovej…

Pozor, v nedeľu 27.3. sa mení čas na letný 

> Kázne

27 MAREC
Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo
 
Kedysi pred internetom sme si mysleli, že za ľudskú hlúposť môže nedostatok informácií. Tak v tom to nebolo.
Milan Lasica
 
Beda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobré zlým, čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu, horké pokladajú za sladké a sladké za horké.
prorok Izaiáš
 
Prvý krok smerom k Bohu, ktorý je Pravdou, je spoznávať pravdu o sebe. A ak som zlyhal, tak prvým krokom je spoznávať moje zlyhanie.
Thomas Merton
 
A preto, hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč a pravde, miluje pravdu, rozprávaj pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti.
Ján Hus
 
20 MAREC
Bohoslužby Kaplnky
Homília Alica Rosová
 
Božou slávou je živý človek a životom človeka je vzhliadať k Bohu .
Najprv si musíš udržať svoju ľudskú úroveň a až potom získať podiel na Božej sláve, lebo nie ty si stvoril Boha, ale Boh stvoril teba.
Sv. Irenej 2.stor n.l.
 
Po fcb sa šíri správička o zaujímavej odpovedi antropologičky Margaret Mead na otázku čo považuje za prvý prejav kultúrnej ľudskej civiliácie. Študenti, vraj, očakávali odpoveď ohľadne vzniku zdobenej keramiky. Ona však odpovedala, že prvým objaveným znakom prítomnosti ľudskej kultúry bol objav zahojenej stehennej kosti po zlomenine. Vysvetlila to tým, že žiadne zviera nie je schopné prežiť v prírode zlomeniu tak veľkej kosti nohy. Jej zahojenie znamenalo, že tam bol prítomný niekto, kto zostal so zraneným a postaral sa o jeho prežitie v dobe, kým sa zlomenina zahojila.
8 MAREC

Drahí moji priatelia Kaplnky

Od 24. 2. sa svet ocitol v šoku. Stalo sa to, o čom sme verili, že sa nesmie

nikdy stať. Z vôle Kremľa sa svet ocitol na hranici svetovej vojny.

Obetným baránkom tej vôle sa stal národ Ukrajiny. Ukrajina je posiata ranami. Dnes trpí a bojuje i za nás. Jej bolesť prebudila svet. Dnes viac než kedykoľvek pred tým cítime, že ľudský svet predstavuje jedno telo:

Keď trpí jeden úd, trpia s ním všetky údy.

Rozhodli sme sa, že budem konať, čo je v našich silách. Keďže potreba je naliehavá, posielame už dnes 3000 E, z účtu Kaplnky. Dve tretiny sumy posielame do Prešova. Odpovedáme tým na prosbu kazateľa CB Martina Jurču, otca nášho Pavla. Prešovský Cirkevný zbor pomáha spriateleným zborom za Ukrajinskými hranicami, v Svaljave a Mukačeve. Do tých zborov prichádzajú desaťtisíce ľudí z východu Ukrajiny aby unikli pred plazivým jazykom vojny.

Druhú časť zbierky posielame mládežníckej organizácii Mládež pre Krista do ranču v Kráľovej Lehote. Prosba k nám prišla od priateľa, kazateľa CB Slava Polohu. V Kráľovej lehote už prijali 19 a čakajú ďalších 40 utečencov. Peniaze budú použité na výdavky spojené s ich zaopatrením.

Kaplnka na túto nedeľu vyhlasuje zbierku. Prineste si prosím na bohoslužby sumu, ktorú ste sa rozhodli darovať. Obe projekty môžete podporiť, poslaním daru na účet Kaplnky – SK0911000000002925894471 s variabilným symbolom 123

Nech je Boh nádeje a pokoja s vami v tomto temnom čase. Moc lásky ktorá je pripravená obetovať seba, postavme proti moci pýchy, ktorá je pripravená obetovať všetkých ostatných.

V mene staršovstva Kaplnky

Daniel Pastirčák

> Aktuality

Cirkev Bratská 100 rokov

Milí bratia a sestry, milí priatelia, dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali…

Zaježová 2024

V lete sa opäť uskutoční pravidelný pobyt Kaplnky v Zaježovej…

> Nahrávky

20.3. 2022 – Alica Rosová – Bojím sa mať strach
13.3. 2022 – Daniel Pastirčák –
Láska a moc
6.3. 2022 – Daniel Pastirčák –
Pýcha predchádza pád