Milí priatelia, 
Pozývame Vás spoločne prežiť veľkonočné sviatky na bohoslužbách a spoločných stretnutiach:

 

Veľký piatok 15.4.

o 17:00 hod. Sviatočné bohoslužby.
Po bohoslužbách si udalosti Veľkého piatku pripomenieme aj v prírode – vychádzkou s motívom nesenia kríža.
Prakticky to bude vyzerať tak, že na kopec Hrubý breh (https://mapy.cz/s/fazubajabe) vynesieme kríž, pričom sa budeme na jeho nesení všetci podieľať. Cestou spravíme niekoľko zastávok, na každej si prečítame oddiel z Písma.
Začiatok bude o 19:00 hod. Zídeme sa na zelenom parkovisku vedľa uzatvoreného parkoviska Slovenského metrologického ústavu. Poloha tu: https://mapy.cz/s/pejumecenu
Dĺžka trasy tam a späť je cca 3,5 km. Nezabudnite si zobrať športovú obuv a prípadne aj baterku. Akcia ponúka zaujímavé a zbožné využitie sviatočného večera.

 

Biela sobota 16.4.
Veľkonočný meditatívny labyrint. Individuálne zastavenia pri slovách, hudbe a obrazoch. Príďte kedykoľvek medzi 17:00 a 21:00 hod. 

 

Veľkonočná nedeľa 17.4.
o 10:00 hod.
Sviatočné bohoslužby s Večerou Pánovou.

 

Veľkonočný pondelok 18.4.
pozývame na  spoločnú vychádzku a obed v prírode.
Stretneme sa o 10:30 hod.  pod vysielačom Kamzík. Spoločne vyrazíme na Americkú lúku, kde si spravíme piknik a nejaké aktivity.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Americk%C3%A9_n%C3%A1mestie_(Bratislavsk%C3%BD_lesn%C3%BD_park)
Kto nestihne zraz, môže prísť priamo na miesto, dá sa tam prísť aj zo strany Železnej studničky.
PLAGAT VELKA NOC 2022