Pozývame vás v lete na kaplnkovský pobyt do Záježovej.

Bude v termíne od 24.  do  28. 8. 2022.

Prihlásiť sa môžete cez tento link:  https://forms.gle/LQoN7LaxGzLpj3FL8, kde sa aj dozviete viac informácií.

Tento rok bude téma:  O kresťanskej meditácii s Jurajom Jordanom Dovalom.

 Prečítajte si pozývací list od Daniela Pastirčáka:

 

Milí moji, blíži sa čas letných prázdnin a s nimi tradičný spoločný čas strávený v Zaježovej. Toho roku budeme mať vzácneho hosťa. Juraj Jordan Dovala je biskupom husitskej cirkvi. Pôsobí v Hodoníne. Je to človek vnútorne otvorený, ekumenický, vo svojom prístupe k ceste duchovného života spája inšpirácie z rôznych kresťanských i mimokresťanských tradícií. Roky sa venuje téme kresťanskej meditácii. Juraj program pripraví spolu s Jarom Belišom. Dovalove inšpirácie budú spojené s kreatívnym prvkom landartu. To, o čom budeme premýšľať a meditovať, budeme deň za dňom i spoluvytvárať vo forme umenia v krajine. Srdečne vás k tomu krásnemu podujatiu pozývam a teším sa na vás.
S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na Madlu Rjabininovú: madla.rjabininova@gmail.com