Pozvanie do Zaježovej

Sme si navzájom darom

Po období izolácie, potrebujeme nanovo pochopiť a prežiť zmysel ľudskej vzájomnosti. Naša individualita i náš vzťah k Bohu sa utvára v slobodnej komunite v ktorej sme si navzájom darom.

Pozývame ťa na sústredenie Kaplnky v Zaježovej – 2 – 6. augusta 2023 

Prihlásiť sa môžete u Madly Riabininovej madla.rjabininova@gmail.com>


Témy sústredenia pripravia Daniel Pastirčák a Pavol Jurčo: 

1.
Načo som tu práve ja?

Téza
– Mojim darom do Boha som ja sám.

Úloha
– prijať samého seba ako dar, ktorým som daný sebe i druhým

 

2.
Načo sú tu tí druhí?

Téza
– Ten druhý je nenaplnenou súčasťou môjho daru.

Úloha
– Rozvrhnúť možnosti akým dar sameho seba môžem rozvinúť v priestore toho druhého.

 

3.
Dary ducha a Kaplnka ako Telo Kristovo

Téza:
Súčasťou spoločenstva kaplnky nie sme náhodou. Súhrou spoločných iniciatív môžme
byť jedinečným vyjadrením Božej prítomnosti.

Úloha:
Navrhnúť obraz súhry jednotlivcov a skupín Kaplnky v spoločnom vyjadrení Božej
skutočnosti