Pozvanie k modlitbám a pôstu za Ukrajinu.

Stalo sa to, o čom sme verili, že sa už nikdy nestane. Svet sa ocitol na pokraji ďalšej svetovej vojny. Čelíme zlu, ktoré ma totálne nároky a trúfa si premeniť svet podľa svojej zlovoľnej predstavy. To zlo má démonickú podobu. Opakuje  sa to, čo sa v dejinách udialo už mnohokrát. Človek opojený víziou absolútnej moci, sa rozhodol zahrať sa na Boha. Koniec takej spupnosti je vždy tragický, ten kto sa takto povýšil nad dobro a zlo padne, no môže pri tom zničiť veľkú časť sveta.

Tvárou tvár hrozbám z Kremľu si budeme musieť, statočne obhájiť svoju slobodu. Prezident Putin vystavil Ukrajinský národ totálnej vojne, urobil tak z neho obetného baránka. V tej tragickej chvíli sa spojme v modlitbe s našimi bratmi a sestrami na Ukrajine. Ich rany sú našimi ranami,  ich ohrozenie naším ohrozením , ich sloboda, je  našou slobodou. Modlíme sa, za Ukrajinskú vládu, aby bola múdra, statočná a rozhodná. Modlíme sa za občanov Ukrajiny. Modlitba je skutočnou, iba vtedy keď je prípravou na čin. Modliť sa znamená, pripraviť miesto v srdci, všetkým utečencom, ktorí prichádzajú na naše hranice.

Modlime sa za sestry a bratov v Rusku, za silu občianskej spoločnosti, postaviť sa na odpor Kremeľskému vojnovému diktátu, ktorý chce obyvateľov Ruska použiť ako rukojemníkov vlastného zla. Modlíme sa za cirkev v Rusku, aby dokázala odvážne pozdvihnúť svoj hlas  proti vojnovej mašinérii. Modlime sa za zodpovedných svetových lídrov, za svet západnej demokracie, aby mali dostatok rozvahy pre múdre rozhodnutia, a dostatok odvahy pre rozhodné činy.

Modlime sa za všetkých ľudí, aby sme zlu čelili so srdcom otvoreným Božej láske, ktorá vidí v každej ľudskej bytosti nekonečnú hodnotu, aby sa nášho spravodlivého hnevu nezmocnila slepá nenávisť, ktorej plamene zapálili strojcovia tej hanebnej vojny.

Pápež František svetu  adresoval takúto výzvu: Apelujem na všetkých, veriacich aj neveriacich. Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božími zbraňami, modlitbou a pôstom. Pozývam všetkých, aby blížiaceho sa 2. marca, na Popolcovú stredu, zachovali Deň pôstu za mier. Osobitným spôsobom povzbudzujem veriacich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu.

Prijmime túto výzvu. Stredu 2. 3. o 19,00 venujme pôstu. Stretnime sa v kostole na Cukrovej 4, k modlitbám za Ukrajinu.

Pôstu a modlitbám venujeme každý nasledujúci piatok. Pozývame vás na pravidelné ranné modlitby v piatok o 7,00 do kostola na Cukrovej 4. Začneme v piatok 4.3.

 

Daniel Pastirčák