> Kázne

20 MAREC
Bohoslužby Kaplnky
Homília Alica Rosová
 
Božou slávou je živý človek a životom človeka je vzhliadať k Bohu .
Najprv si musíš udržať svoju ľudskú úroveň a až potom získať podiel na Božej sláve, lebo nie ty si stvoril Boha, ale Boh stvoril teba.
Sv. Irenej 2.stor n.l.
 
Po fcb sa šíri správička o zaujímavej odpovedi antropologičky Margaret Mead na otázku čo považuje za prvý prejav kultúrnej ľudskej civiliácie. Študenti, vraj, očakávali odpoveď ohľadne vzniku zdobenej keramiky. Ona však odpovedala, že prvým objaveným znakom prítomnosti ľudskej kultúry bol objav zahojenej stehennej kosti po zlomenine. Vysvetlila to tým, že žiadne zviera nie je schopné prežiť v prírode zlomeniu tak veľkej kosti nohy. Jej zahojenie znamenalo, že tam bol prítomný niekto, kto zostal so zraneným a postaral sa o jeho prežitie v dobe, kým sa zlomenina zahojila.

> Aktuality

> Nahrávky