Z kalendára Kaplnky   

Milé priateľky, milí priatelia Kaplnky, okrem tradičných nedeľných bohoslužobných stretnutí sa v najbližších dňoch a týždňoch uskutočnia aj zatiaľ prinajmenšom tri mimoriadne stretnutia – vždy na zvyčajnom mieste, na Bilgyme. Dovoľte ich pripomenúť:

15. 4. 2022 – Veľký piatok – stretneme sa o 19:00, záver slávnostných bohoslužieb bude tvoriť krátky sviečkový pochod a modlitby pri kaplnke v neďalekom lesíku.

Piatkové ranné modlitby za Ukrajinu na Cukrovej 15.4. nebudú.

24. 4. 2022 – po bohoslužbe prebehne členské stretnutie zboru Kaplnka. Ak ste členkami a členmi zboru, ak sa chcete dozvedieť, čím žila Kaplnka v roku 2021 a čo má v pláne pre rok tento, nemali by ste chýbať.

1. 5. 2022 – prvomájový piknik po bohoslužbách na dvore pri Bilgyme. V nádeji, že bude slniečko, by sme chceli vyhovieť našej túžbe opäť sa začať vídavať aj mimo bohoslužieb.